Cserebere játékpiac

Info

WHAT will be done

Description:

Akciónkkal az óvodánkba járó gyermekek és azok szüleinek figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a tárgyak élete meghosszabbítható azok továbbadásával. Ennek érdekében csere-bere játékvásárt szervezünk, ahova a gyermekek elhozhatják megunt játékaikat, s helyette választhatnak a mások által felkínált játékok közül.
Az óvodánkban szervezett csere-bere délutánon minden egyes játékot megmentünk attól, hogy hulladékká váljon.

Célkit?zéseink:
az újrahasznosítás népszer?sítése
annak tudatosítása, hogy minden tehetünk a hulladékcsökkentés érdekében
óvodai programmal a szül?k közti kapcsolatok er?sítése

Helyszín:
Óvodánk tornaterme, amelyet asztalokkal rendezünk be, ahová a cserélni kívánt játékokat lehet elhelyezni. Itt kapna helyet egy információs pult , ahol a résztvev?k tájékoztatást kapnak a játékcserék lebonyolításáról, illetve az Európai Hulladékcsökkentési Hétr?l egyaránt.
Az akcióba bekapcsolódik az óvoda minden munkatársa. A gyermekek a szüleikkel együtt vesznek részt a “vásárban”, ezért a lebonyolításra legalkalmasabb id? az óvodából történ? távozás: 14 és 17 óra között.

El?készít? szakasz:
A programot a dolgozók közös megegyezés alapján választották ki. Az el?készítési id?szakban az óvodapedagógusok minden óvodai csoportban beszélgetést kezdeményeznek a témával kapcsolatban. Az akció el?tt két héttel az óvodai csoportokban a gyermekekkel közösen plakátokat készítünk, melyet az óvodai faliújságon, csoportok öltöz?iben helyezünk el. Az eseményt közösségi oldalakon is népszer?sítjük.
Az akció el?tti napon berendezzük a helyszínt.

Feladatok az akció napján:
résztvev?k fogadása, irányítása
az Európai Hulladékcsökkentési Hét céljainak közvetítése, beszélgetés kezdeményezése a “vásározókkal”
az akció lebonyolításának dokumentálása

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Szentl?rinc
Béke u.
6/a
8400

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Ajka Városi Óvoda Hétszínvirág Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.ajkaovoda.hu
Óvodapedagógus - környezeti nevel?

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

26/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions