Didaktične igra Ločevanje odpadkov

Info

WHAT will be done

Description:

Pri akciji bodo sodelovali učenci OŠ Vransko-Tabor in upokojenci, ki bivajo v Zavodu Svetega Rafaela. Igrali se bomo na temo ločevanja odpadkov s pomočjo didaktične škatle Ločevanje odpadkov. Cilji igre so:
S pomočjo raziskovalne škatle učenci in upokojenci spoznajo različne vrste odpadkov. Seznanijo se s pojmom ločeno zbiranje odpadkov in ga s praktičnimi vajami utrjujejo. Uporaba didaktičnega pripomočka je lahko uvod v čistilno akcijo. Preko dejavnosti ob uporabi didaktičnega pripomočka se zavejo pomena reciklaže in dejstva, da je za uspešno reciklažo pomembno ločevanje odpadkov.

Seznanijo se s pojmi kot so ekološki otok, čistilna naprava, deponija odpadkov, kompost, kompostarna, mikroorganizmi, recikliranje, reciklaža, zavejo se pomena pravilnega ravnanja z nevarnimi odpadki.

Učenci in upokojenci na so na podlagi uporabe didaktičnega pripomočka motivirani za sodelovanje v akcijah zbiranja starega papirja, zavedajo se pomena ponovne uporabe stekla, železa, oblačil.

Predvsem pa je pri tej igri pomebno sodelovanje dveh generacij.

Mentorji:

Matej Koleša (on si je izmislil to didaktično škatlo),

Lili Koban (delovna terapevtka v domu za upokojence)

Tadeja Zupanc (mentorica krožka Prosotovoljno delo)

Mirjana Kelavić (koordinatorica in mentorica krožka Prostovoljno delo)

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Vransko
Vransko
23
3305

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Osnovna šola Vransko-Tabor
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.os-vransko.si/

os.vransko@guest.arnes.si

03 703 23 70

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions