ЕСНО 2015

Info

WHAT will be done

Description:

1. Намаляване на потреблението на хартия чрез повторна употреба на едностранно отпечатана хартия – целогодишно.
2. Изработване на изделия/предмети от отпадъци в групите за извънучилищна дейност в Детския комплекс. -през седмицата
3. Почистване на брега на р. Дунав.- 27.11.2015г.
4. Работилничка за деца и родители “”Втори шанс””.Изложба с готовите творби. Със създаденото в работилничката се цели да се даде втори шанс за “”живот”” на отпадъците и да се провокира фантазията и естетическия вкус у децата.- 28.11.2015г.
5. Пикник без отпадъци.- 27.11.2015г.
6. Публикуване на материали за повишаване на осведомеността, изработване и раздаване на листовки за популяризиране на дейностите, ЕСНО и грижата за околната среда.

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

1
ул. "България" №50
50
ул. "България" №50

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Детски комплекс
# Educational Establishment

How can you get in contact:

Директор

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2015, 22/11/2015, 23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015, 27/11/2015, 28/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions