E+E hulladéktermel? generáció

Info

WHAT will be done

Description:

Iskolánk Természetbarát Diákkörének tagjai sikeresen vettek részt az E-figyel? programban, amely során a mobiltelefonok (E-termékek) gyártásával, használatával kapcsolatos környezetvédelmi problémák, a keletkez? hulladékok megsemmisítésével, a szelektív gy?jtéssel kapcsolatos kihívásokkal ismerkedtek meg. Az itt összegy?jtött tudást kívánjuk “újrahasznosítani”. Ennek során, amely mind a négy témához szorosan kapcsolódik, készítenek prezentációt és filmet, melyet el?adásokkal egybekötve mutatnak be társaiknak. Így kívánnak az “okostelefonos” generáció számára figyelmeztet? jelzést küldeni, ezen termékekkel kapcsolatos gyártási, felhasználási és gy?jtési problémákról. A programban bemutatjuk a termékek el?állításával kapcsolatos környezeti problémákat, az így keletkez?, egyre gyorsabban növekv?, nagyrészt veszélyes hulladékként kezelend? termékek begy?jtésével, a takarékosság szerepével kapcsolatos lehet?ségeket. A hét során saját iskolánk diákjait, és a beiskolázási bázisunknak számító általános iskolának a fiataljait célozzuk meg. Az elkészített el?adásanyagokat, filmeket iskolánk honlapján Facebook-oldalán is közzé tesszük, éppen úgy, mint a program tapasztalatait is. Úgy gondoljuk, hogy az e területen fellép? problémákra a legfiatalabb és szinte korlátok nélkül felhasználó korosztály figyelmét kell felhívni! A résztvev?ket és a megvalósítást a projektbemutatókon készült jelenléti ívekkel és fotókkal kívánjuk igazolni. Amennyiben átvev?ket találnánk az E-hulladékokra, örömmel szerveznénk szelektív napot is. Sajnos eddig nem voltak sikeresek próbálkozásaink, az összegy?jtött E-hulladékok elszállításával kapcsolatos költségeket iskolánk öner?b?l nem tudja megoldani!

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Vásárosnamény
Kossuth út
9/b
4800

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.vrfg.sulinet.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

Thuesday,20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions