Egyszer? mozdulat, és a környezeted, a jöv? generáció hálás lesz neked

Info

WHAT will be done

Description:

Tanulóink és a Zöld Liget Óvoda gyermekei a város frekventált helyén az iskolánk tanulói által összegy?jtött PET palackokat összetapossák zenére és a közelben lév? szelektív hulladékgy?jt? szigetben elhelyezik. Interjúk készítése a centrumban lév? emberekkel. Az akciót megel?z?en osztályf?nöki órán a hulladékcsökkentésr?l, a hulladékká vált anyag újrahasznosításáról a fenntarthatóság-költségcsökkentés összefüggésér?l, jelent?ségér?l, családjuk fogyasztói szokásáról beszélgetnek a tanulók és készítik el figyelemfelhívó plakátjaikat, melyekkel az akció helyszínére vonulnak.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Dombóvár
Pannónia út
21.
7200

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképz? Iskolája és Kollégiuma
# Educational Establishment

How can you get in contact:

esterhazydombovar.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions