Egyszer volt, hol nem volt A PAPÍR

Info

WHAT will be done

Description:

Egyszer volt, hol nem volt… A PAPÍR

Intézményünk, a Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa tagóvodája Háromszoros Zöld Óvodaként elkötelezett a fenntarthatóságra nevelés terén. Fontos szempont óvodásaink szokásrendszerének alakítása mellett közvetett hatással lenni családjuk szokásrendszerére is.

Megel?z? tevékenységeink:

1. Nevel?testületi egyeztetés a kampányban való részvételr?l, beépítése a tervezésbe, szervezésbe.

2. A gyermekekkel az udvari levelek rendszeres gereblyézése és komposztálása, a papír hulladék szelektív gy?jtése csoportszobában, szelektív hulladékgy?jtés intézményi szinten. Papír hulladék és elektronikai hulladékgy?jtési akció megel?z? hónapban. PET palack kupakok gy?jtése folyamatos.

3. Mindennapi tevékenység során papírhulladék gy?jtése, tépése, áztatása „újra” papír készítéséhez. Kukatündér társasjáték megismerése a nagycsoportosok számára, a szelektív hulladékgy?jtés ismereteinek-gyakorlatának a felelevenítése. Egy szelektív hulladékgy?jt? sziget meglátogatása, „kipróbálása”. A nem minden hulladék szemét elvének megértése.

4. A Szülöi Közösség képvisel?ivel egyeztetés a kampányban valórészvételr?l. A Csatlakozási plakát és a projekt-hét programjaihoz való kapcsolódási felhívás kihelyezése a szül?knek a csoportok faliújságára. A gyermekek való beszélgetés a várható programokról, a szül?k szóbeli megszólítása, tájékoztatása.

5. Asztalos apukák felkérése a kiszálkásodott faépít?k átcsiszolására. Az épít?játék átválogatása, összekészítése, rendelkezésre bocsátása.

6. A küls? résztvev?kkel való id?pont egyeztetés, a szükséges alapanyagok gy?jtése és el?készítése. (Újságpapírból pálcák gyártása, teafilter csomagolás gy?jtése.)

A projekt megvalósítása:

Projektunk azért kapta az „Egyszer volt, hol nem volt A PAPÍR” címet, mert rengeteg papírhulladékot termelnek a gyermekek napi szinten a rajzolás, vágás során. Mivel már kisóvodásként a szokásrendszer kialakításánál a szelektív hulladékgy?jtésre neveljük a gyermekeket, ezért figyelemirányítóként tematikusan a papírra, és annak hasznostására irányítjuk a projekt hetünket. Itt. a Hulladékcsökkentési héten megtapasztalják óvodásaink, hogy az egyszer volt A PAPÍR, és lett bel?le újságpapír kaspó, napocska, lánc, vagy teafilter karköt?, újrapapír, játékeszköz, ceruzatartó, egyebek.

A projekt megvalósítását több szervezeti-kapcsolati szinten tervezzük. ezt, és a megvalósítás tevékenységeit a következ? mátrix / táblázat tartalmazza:

szintek/területek

újrahasználat,

újrahasznosítás

csoportok Egy közösen kiválasztott papír hulladék újragondolása, átalakítása, beillesztése a csoportok eszközeinek, játékainak körébe, majd bemutatása és kihelyezése a központi kiállításba. Újra papír készítése tépés-áztatás-turmixolás-préselés technikájával.

Az újságpapír pálcákból közös napocska készítése.

óvoda Az újragondolt eszközökb?l, játékokból készült kiállítás megtekintése, értelmezése, kölcsönadása másik csoportnak. Az „Újrahasznosítás” papírláncában a gyermeke saját láncszemének az elkészítése.

család Az újragondolt eszközökb?l, játékokból készült kiállítás megtekintése.

Az „Újrahasznosítás” papírláncában egy láncszem elkészítése.

alkalmazotti kör A kiállítás elkészítése. Az „Újrahasznosítás” papírláncában egy láncszem elkészítése.

Bemutató és gyakorlati elsajátítása az újrahasznosítási módszereknek:

1. teafilter csomagolás

2. újságpapír

Küls? partnerek:

Nagykanizsai Gyermekotthon A lecsiszolt faépít? felületkezelése (átlakkozása) és átadása a gyermekek számára. A papír újrahasznosításában jártas szül?, illetve egy szül?i ismer?s bemutatója az újságpapír és a a teafilterpapír újrahasznosításának technikájáról.

A családokkal elkészített újságpapír lánc pedig jól jelképezi a közös elkötelez?dést az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgy?jtés terén. A folyosón való kihelyezése, a láncszemek megszámlálása és eredményének kihirdetése sokáig felidézi majd a gyermekek és szüleik számára a hetet, a szelektív hulladékgy?jtés szokásának fontosságát.

A produktumokból való kiállítás egyben azt a szül?t is tájékoztatja és bevonja, aki ténylegesen nem vett részt aktívan a programban. Másrészt viszont bepillantást enged minden óvodásunknak más csoport produktumának a megismerésébe.

Intézményünk nevelésében igyekszünk a hitelességet képviselni és a kampányszer?séget elkerülni, ezért is fontosak a folyamatok, például a hulladékok felhasználása adventi barkácsolás, csoport díszítés idején is.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Nagykanizsa
Rózsa u.
7.
8800

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions