Ekoszkoła

Info

WHAT will be done

Description:

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach po raz pierwszy włącza się w akcje poprzez organizację:
1. zajęć „Jak ratować przyrodę?” promujące zasadę 3 R (Reduce- Reuse –Recycle) – 07.11.2017r. Uczniowie klas piątych szkoły podstawowej przygotowują wystąpienia dla swoich rówieśników.
2. zbiórki surowców wtórnych (makulatura, tekstylia, baterie, elektrośmieci) trwającej od listopada 2017r. do czerwca 2018r. Przy czym dzieci mają za zadanie zaprojektować i wykonać kosze na poszczególne odpady. Uczniowie klasy, którzy zbiorą najwięcej surowców otrzymają tytuł Ekoklasy.
3. Międzyszkolnego konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych na krótkie wystąpienie konferencyjne na temat redukcji odpadów pod nazwą: „ODPADY – PROBLEM CZY ZASÓB? Konkurs jest organizowany we współpracy z Fundacją VIVE Serce Dzieciom w Kielcach pod patronatem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Geografii oraz Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska) – 21.11.2017r.
4. Szkolnego konkursu na hasło i plakat promujący Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Do wykonania prac można użyć tylko surowców wtórnych
5. przeprowadzenie warsztatów dla dzieci przedszkolnych dotyczących segregacji odpadów – grudzień 2017r.

Cele działań:
1. Propagowanie wiedzy na temat redukcji odpadów (zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiazywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).
2. Budzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego.
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Location

WHERE it will take place

Country:

Poland

Address:

Kielce
Wspólna
17
25-003

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Kielcach
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.zso5kielce.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Wspólna 17
25-003 Kielce
tel: 413676191, faks 413676984

e-mail: sekretariat@zso5.kielce.eu

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions