Ekotržnica, malica brez embalaže,…

Info

WHAT will be done

Description:

1. Ekotržnica -na tržnici bodo na voljo ekoizdelki naših učencev, kot so nakupovalne vrečke iz rabljenega blaga, zdravi prigrizki brez nevarne embalaže, zabojčki iz lesnih odpadkov, ptičje hišice iz odpadne embalaže, obeski iz naravnih materialov itd. Ekotržnica bo potekala v soboto, 17. 11. 2018.
2. Malica brez embalaže
3. Obojestransko tiskanje
4. Nevarni odpadki – ločeno zbiramo baterije, kartuše in tonerje, sijalke.
5. Pokrovčki – zbiramo plastične pokrovčke za društvo Vesele nogice (pomoč osebam z motnjami v razvoju).
6. “Šmir” papir – za risanje, pisanje, tiskanje uporabljamo že rabljen papir (hrbtno stran).
7. Ozaveščanje – preko šolske spletne strani in na šolskih hodnikih javnost informiramo o pravilnem zbiranju in ločevanju odpadkov, o ponovni uporabi odpadkov, o ukrepih za zmanjšanje količine odpadkov itd.
8. Izmenjava rabljenih igrač – učenec podari svojo igračo sošolcu ali pa si igrači izmenjata.
9. Nalepke za poštne nabiralnike – v času podaljšanega bivanja bodo učenci izdelali nalepke, da ne sprejemajo več promocijskih sporočil.
10. Pogovori na temo zmanjševanja količine odpadkov – pri pouku, v podaljšanem bivanju, pri ekokrožku.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Kamnik
Šutna
39
1241

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Osnovna šola Toma Brejca
# Educational Establishment

How can you get in contact:

ostb.splet.arnes.si
os-tb.kamnik@guest.arnes.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

17/11/2018, 19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions