EL FEM DÓNA VIDA

Info

WHAT will be done

Description:

ACCIÓ 19.2: EL FEM DÓNA VIDA

FINALITAT
Ens proposem a partir d’una activitat a l’aula amb les famílies sensibilitzar sobre el malbaratament d’aliments i proposar estratègies. Partirem de l’estudi de les plantes en l’assignatura de Ciències Naturals convidant a les famílies dels alumne de 2n de primària a sembrar una planta en un cossiet fet amb botelles de plàstic. Durant la realització de la sessió amb les famílies aprofitarem per a mostrar el treball dels alumnes de 4t (recollida de dades sobre quantitats de residus orgànics i creació d’un composter) i dels alumnes de 3r (separar els residus i minimitzar l’ús de embolcalls d’un sol ús)

OBJECTIU
Conscienciar als participants sobre la quantitat de menjar que es desaprofita cada dia.
Presentar hàbits per minimitzar el malbaratament d’aliments.
Mostrar alternatives per als residus d’aliments.

PER A QUI…
Alumnat de Segon d’Educació Primària (101 alumnes)
Famílies de l’alumnat de Segon d’Educació Primària.
Població en general.

ON
En l’aula

TOT A PUNT?
Necessitats de recursos:
-Preparar presentació ppt amb la informació del malbaratament d’aliments.
-Preparar presentació ppt amb el procés de creació del composter i del cossiet.
– Circular informativa per a les famílies

PREPARATS…
Abans de la sessió EWWR en l’aula:
– Quinze dies abans
Convidar a les famílies a l’activitat i demanar una botella de 1’5 o 2 litres.
Preparar els ppt.
– Setmana abans
Organitzar i distribuir el materials entre els companys.
Provar el correcte funcionament del ppt.
– El dia de l’acció
Preparar materials i espais en l’aula.
Comprovar el correcte funcionament del projector i la Pdi.

ACCIÓ…
– Distribuïm el material en els equips base i organitzem als xiquets i famílies dintre de l’aula.
– Projectem els resultats sobre malbaratament d’aliments.
– En un full giratori els preguntem què podem fer per minimitzar el malbaratament.
– Els projectem les propostes fetes pels alumnes per reduir el malbaratament.
– Juguem amb el joc de separar residus fet pels alumnes de 3r.
– Mostrar com fer un composter casolà per sembrar plantes.
– Fer un cossiet amb una botella de plàstic.

I DESPRÉS QUÈ.
– Comuniquem l’acció en les xarxes socials.
– Recollim imatges i aportacions sobre accions fetes per les famílies a conseqüència de l’acció de sensibilització.

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain
- _other spanish regions

Address:

Benicarló
Plaça Madre Molas
1
12580

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

COL.LEGI NTRA.SRA. DE LA CONSOLACIÓN - BENICARLÓ
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.consolacionbenicarlo.org

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions