Elektronikai hulladékgy?jtés

Info

WHAT will be done

Description:

Ezen hulladékgy?jtési akció alapját szolgálja a leselejtezett, használatból kikerült elektromos berendezésekb?l származó elektronikai hulladékok begy?jtése, feldolgozása. / irodatechnikai eszközök, szórakoztató elektronika, háztartás, ipari elektronikai berendezések / Ezek az eszközök több különböz? anyagból készülnek, amelyek némelyike veszélyt jelent környezetünkre. Minden elektromos és elektronikai eszköz több alapvet? épít?elemb?l épül fel: áramköri kártyákból, kábelekb?l és vezetékekb?l, égésgátló anyagokat tartalmazó m?anyagokból, kapcsolókból, kijelz? berendezésekb?l, akkumulátorokból és elemekb?l, fénykibocsátó eszközökb?l, kondenzátorokból stb.
A fenti hulladékok szelektív gy?jtésének népszer?sítése érdekében minden évben több alkalommal lakossági elektromos és elektronikai hulladékgy?jtési akciók szervezését tervezzük, reklámok, szóróanyagok biztosításával. Az akciónapokon, a megadott helyszínen a lakosság díjmentesen leadhatja a hulladékká vált elektronikai berendezéseket.

Feldolgozás:
Az Európai Parlament az elektronikai berendezések hulladékairól tíz termékcsoporttal határolja be a készülékek körét.
1. Háztartási nagygépek
2. Háztartási kisgépek
3. Információtechnológiai és távközlési berendezések
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
5. Világítótestek
6. Elektromos és elektronikus szerszámok
7. Játékok, szabadid?s és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések
9. Ellen?rz? és vezérl? eszközök
10. Adagoló automaták

A szelektíven összegy?jtött elektronikai hulladékból el kell távolítani jogszabályi el?írásoknak meghatározott anyagokat, alkatrészeket, melyek ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról gondoskodni kell.
Cél a minél több hulladék környezetkímél? kezelése, az emberek figyelemfelkeltése.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Hajdúdorog
Tokaji út
4.
4087

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Hajdúdorog Város Önkormányzata

How can you get in contact:

www.hajdudorog.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions