Ενημερωτική καμπάνια για τα αθέατα απόβλητα

Info

WHAT will be done

Description:

Διαδικτυακή καμπάνια ενημέρωσης για τα αθέατα απόβλητα.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Lefkada
Διοικητήριο Λευκάδας
1
31100

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Δήμος Λευκάδας
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://www.lefkada.gov.gr/

Facebook Page: https://www.facebook.com/dimoslefkadas/
Phone: 2645360500

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/20, 22/11/20, 23/11/20, 24/11/20, 25/11/20, 26/11/20, 27/11/20, 28/11/20, 29/11/20

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible wasteWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions