Erre varrj gombot!

Info

WHAT will be done

Description:

Programunk kidolgozása során a településünk adta lehet?ségeket és a zero waste alapelveit vettük figyelembe. A hulladéklépcs?k közül kett? megvalósítását t?ztük ki célul:
1. aminek csak tudom megel?zöm a keletkezését,
2. ha erre nincs mód a hulladékká váló anyagot, amíg csak lehet?ségem van rá újrahasználom
A kett? lépcs?t összeköt? elem a gombokkal ellátott tárgyak.
A program részei:
1. A településen minél több lakoshoz eljuttatni a hulladék megel?zésének lehetséges módjait. Ennek eszköze a népszer? közösségi portál, amelyen keresztül minden nap “Erre varrj gombot” címmel üzenetet kapnak a programhoz csatlakozók. Az üzenet tartalma projektünknek megfelel?en kett?s: rövid, egyszer? információ továbbítása, els?sorban a háztartási hulladék csökkentésére valamint figyelemfelhívás az akciónapunkra.
2. Akciónapunk tematikája
Intézményünkben a megjelölt napon kett? programelem fut párhuzamosan.
1. programelem:Gombcsere
“Adj Új életet tárgyaidnak!” fókusztémához kapcsolódóan az iskola tanulói és a városi lakosok elhozhatják feleslegesség vált, de még jól használható tárgyaikat. A szabad polcokon elhelyezett, minden használható tárgyért cserébe egy gombot kapnak a résztvev?k. A polcokon lév? tárgyakból szabadon válogathat az, aki ennek hasznát veszi és cserébe egy gombot hagy a polcon. Az esemény teljes folyamatát él?ben végig lehet követni a megjelölt közösségi oldalon.
2. programelem: Erre varrj gombot!
A feleslegessé vált, már nem hordható ruhákat, textilanyagot kérjük a lakosságtól, iskola tanulóitól, hogy hozzák el magukkal a program helyszínére. Itt minden érdekl?d? megismerkedhet olyan használati tárgyak készítésével, amelyek alapanyaga a már feleslegesnek vélt textília (bevásárló táska, zacskót helyettesít? vászonzsák, hátizsák, körzsámoly) . Ezen programelemet tanulóink valósítják meg a településen m?köd? nonprofit cég dolgozóinak segítségével. A tárgyak elkészítéséhez a diákok iskolánk szöv?székét használják. Az elkészített tárgyakat el?re meghatározott gombokért cserébe el lehet vinni.
Népszer?sítve programunkat, minden elkészített termékre egy gombot varrunk fel.
Az összegy?lt gomboknak egy falat alakítanák ki, amelyet minden évben szeretnénk b?víteni.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Szentl?rinc
Erzsébet utca
1.
7940

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

FM DASzK, Szakképz? Iskola Ujhelyi Imre Mez?gazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.vmujhelyi.hu/
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions