ETZO 2018

Info

WHAT will be done

Description:

ETZO 2018/2019

V tednu od 17 do 24. novembra bomo na naši osnovni šoli izvedli teden zmanjševanja odpadkov. Odločili smo se, da bomo v tem tednu še večji poudarek namenili čišenju okolice naše šole pri čemu bomo skrbeli za ločevanje odpadkov. Ogledali si bomo zbirni center ločevanja odpadkov in zabojnik za nevarne odpadke. Na šoli bomo organizirali akcijo zbiranja nevarnih odpadkov – baterij.

Izdelali bomo plakat z naslovom Preprečevanje (nastajanje) nevarnih odpadkov.

V tem tednu bomo likovno ustvarjali iz odpadne embalaže in naredili natečaj za najboljšo ekoumetnino ali didaktično igračo/pripomoček. Naredili bomo tudi nalepke za poštne nabiralnike s kateremi bomo opozorili, da ne sprejemamo reklamnih sporočil in tako prispevali k zmanjšanju odpadkov.

Poskrbeli bomo tudi za to, da bomo v kuhinji porabili čim manj embalaže in pripravljali obroke brez embalaže. Prav tako bomo pri kuharskem krožku pripravili zdrav obrok brez ali s čim manj embalaže.

Spodbujali bomo pitje vode iz pipe s ciljem spodbuditi učence k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvajanje dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje in hkrati ohranjati naša naravne vire.

Z učenci bomo literarno ustvarjali na temo nevarni odpadki ter jih spodbudili k pisanju pesmic, zgodbic, pravljic z omenjeno tematiko.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Semič
Šolska ulica
1
8333

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

OŠ Belokranjskega odreda Semič
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.osbos.eu/sola/

E pošta:
karmen.planinc@gmail.com

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions