Eko vrečka

Info

WHAT will be done

Description:

Z dijaki smo se že predčasno pogovarjali o ločevanju odpadkov, vzrokih in posledicah ločevanja odpadkov. Pogovorili smo se, kje bi lahko prišlo do izboljšav ter katerih odpadkov je največ. Dijaki so prišli do spoznanja, da so plastične vrečke, ki jih v trgovinah uporabljamo za tehtanje sadja in zelenjave nepotreben odpadek. V mesecu septembru in oktobru smo imeli zbiralno akcijo starih zaves, iz katerih bomo v prej označenih terminih izdelovali eko vrečke. Vsak dijak izdela svojo (skupno 74 eko vrečk). Dijaki izdelujejo vrečko pri urah predmeta Naravoslovje za otroke, tema Ločevanje odpadkov in onesnaževanje. Vrečke bomo prodajali na šolskem sejmu (november ali december). Tako bomo prenesli idejo na ostala gospodinjstva. Po želji dijak izdela še svojo vrečko za domačo rabo. Navezali smo se tudi na

otroško slikanico avtorice Mojiceje Podgoršek: Potovanje plastične vrečke, ki je bila motivacija za izdelavo vrečke. Dele zgodbe bomo na sejmu uporabili za širjenje ideje Preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Kardeljeva ploščad
28a
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.svsgugl.si/

masa.kukec@svsgl.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions