Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Info

WHAT will be done

Description:

V akciji bodo učenci razredne stopnje izmenjali med seboj že uporabljene igrače, ki jih bodo prinesli od doma. Vstopnina na izmenjalnico bodo 3-je plastični zamaški, tako bomo ob enem tudi ločevali odpadke.
V sklopu OPB bodo učenci likovno ustvarjali iz odpadne embalaže ter izdelovali nalepke za poštne nabiralnike.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Grahovo
Grahovo
120
1384

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, podružnična šola 11. maj Grahovo
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.os-cerknica.si
os.no-cerknica@os-cerknica.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions