Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Info

WHAT will be done

Description:

Ozaveščali bomo učence o pomenu varovanja okolja. V šoli bomo zmanjšali/ukinili enkratno uporabo plastičnih lončkov. V dogovoru s starši bomo izdelali nakupovalne vreče iz blaga. Izdelovali bomo plakate na temo zmanjševanja odpadkov.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Grosuplje
Polica
200
1290

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Podružnična OŠ Polica
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.os-brinje.si
marija.podvrsic@telemach.net

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions