Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Info

WHAT will be done

Description:

V vseh učilnicah bom odstranili ali zaprli koše. Predhodno bomo z obvestili in plakati ozaveščali opoemnu zmanjševanja odpadkov. Ogledali si bomo film “waste land”, istvarili bomo didaktično gradivo – kviz z IKT orodji.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Šubičeva
1
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.gjp.si/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions