Familjesöndag: Skräpigt men skoj

Info

WHAT will be done

Description:

Delta i skräpaktiveter för hela familjen, var en riktig sopa!
Vår skaparverkstad står öppen där vi återbrukar och gammalt blir nytt. Cykeltrampa din egen smoothie, och testa den nya sorteringen. Var med i sopkastning, pricka rätt och du kan vinna en biobiljett!

Lisa Torstensson från Teknisk service visar och berättar kl 13.00 och kl 14.30 hur du sorterar dina sopor i kommunens nya avfallshantering. Lisa finns även på plats under hela dagen och svarar på avfallsfrågor.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Lidöping
Framnäsvägen
2
53154

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Lidköpings kommun Vänermuseet och Teknisk service
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.vanermuseet.se

Facebook och Instagram: @vanermuseet
Vänermuseets reception: 0510-770095

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions