Farligt avfall på Barnkonventionens dag

Info

WHAT will be done

Description:

Vi firar sedan fyra år tillbaka barns rättigheter tillsammans med elever och lärare åk 5 och 6 under en dag här i Gavlerinken.
Arenan fylls då av ca 2000 barn, vi har olika aktiviteter i arenagångarna, eleverna äter sin friluftslunch och sen firas barns rättigheter under en scenshow inne i arenan. Vi har alltid en hemlig artist med som avslutar firandet.
Dagens firande föregås av att eleverna fått uppdrag till skolorna att utföra. Uppdragen har med barnkonventionen att göra och resultaten av dessa redovisas/uppmärksammas under dagen.
Aktiviteter som finns: Gästrike återvinnare har fokus på farligt avfall med kunskapsfrågor och genomgång av dekaler på farligt avfall och hur de ska sorteras. Kommer även att sätta upp “soppbasket” där eleverna får kasta rätt sopa i rätt sopkorg/kärl. Gävle energi kommer ha en bilbana driven av fysisk aktivitet (cykling), t ex.
Det kommer att finnas en tipsrunda gällande barnkonventionen, Länsförsäkringar kommer ha HLR-träning, Gävle gymnastikförening har en parcourbana, Unicef ett katastroftält mm.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Gävle
Gavlehovsvägen
13
806 33

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Gästrike återvinnare
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.gastrikeatervinnare.se

Eva Johansson
eva.h.johansson@gastrikeatervinnare.se

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions