F?nix – Göngyöleg újrahasznosítás, rongy és papír

Info

WHAT will be done

Description:

A Triola Alapfokú M?vészeti Iskola 2002-ben történt alakulása óta Vas megyében K?szegen és Csepregen képz?-és iparm?vészeti ág tanításával, Csongrád megyében Szegeden pedig zenem?vészeti ág tanításával foglalkozik 6-18 éves korig.

A TRIOLA Iskola a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Szakiskola Kollégiumban lév? telephelyén képz?m?vészeti tanszak m?ködik, évente 40 gyermek részvételével. A képzésben részt vev?k közül számos gyermek az Intézmény lakója, rajtuk kívül pedig els?sorban tanulási nehézséggel küzd?, speciális nevelési igény? gyerekek, fiatalok vesznek részt az oktatásban. A foglalkozást vezet? iparm?vész a képzés során folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a tanulók környezettudatosságra való nevelésére, igyekszik a hulladékcsökkentés, újrahasznosítás fontosságára felhívni a figyelmet. Ennek érdekében a környezet-és kézm?ves kultúra tanszakon folyamatos újrahasznosítási programmal dolgoznak, melynek lényege, hogy lehet?ség szerint mindent újrahasznosított anyagokból igyekeznek elkészíteni. A képzés alatt a foglalkozásokat vezet? iparm?vész Széplakiné Tamási Gabriella új szemléletformát ad át tanulóinak, ami három pilléren nyugszik: Funkció – Forma – Anyag. Azaz: mit szeretne létrehozni, ez milyen formát igényel, és milyen anyagból valósítható meg. A cél, hogy a más számára már használhatatlan dolgokból, hulladékokból (f?ként papír, textil) teljesen más funkcióval bíró használati tárgyat készítsenek. Nem a mennyiségre, hanem az esztétikumra koncentrálva.

Az iskolában m?köd? program annyira sikeres, hogy mára az iskola tanulói több állandó kiállítási ponton mutathatják be az újrahasznosított anyagokból készült használati tárgyaikat. Egyrészt a K?szegi Könyvtár gyermekrészlegén, ahol a kiállítás hatására több alkalommal rendeztek már gyerekeknek foglalkozást újrahasznosítás témakörben. A másik kiállítási pont K?szeg város és a K?szegi M?vészeti Egyesület által biztosított kiállítási lehet?ség a városközpontban, ahol szintén állandó, rendszeresen megújuló kiállítás látható a gyermekek által készített tárgyakból. A k?szegi Református templom és a Szegedi Korzó Zeneházban megrendezésre kerül? TRIOLA Gála évente állandó kiállítási lehet?séget nyújt az újrahasznosított anyagokból készült tárgyaknak. Az SZTE Zenem?vészeti Karával közösen megrendezett TRIOLA Nyári Akadémia Táborban a nemzetközi zenész résztvev?k is lelkesen készítették az újrahasznosított anyagokból készült kottatartó mappákat. A Szegedi Somogyi Könyvtár Ifjúsági részlegén megrendezett Könyvkirály programon kizárólag újrahasznosított anyagokból készítettek a tanítványaink meseillusztrációkat. A világjáró heged?m?vészn? Elizabeth Pitcairn, szegedi koncertjén k?szegi növendékeink újrahasznosított tárgyaiból készült kiállítás volt látható. A m?vészn? meghatottan vette át szegedi koncertje után, az ajándékot, amely a gyerekek által készített újrahasznosított anyagú kottatartó mappa volt. A nagyváradi Posticum Kulturális Keresztényközpont szervezésében több nagyváradi intézményben tudásmegosztó fórumot tartott a TRIOLA Iskola tanára, Széplakiné Tamási Gabriella üvegtervez? iparm?vész újrahasznosított anyagok témakörében. Sajátos nevelési igény?, autista, mozgáskorlátozott gyerekeknek pedig kézm?ves foglalkozást újrahasznosított anyagokkal.

Bár ez a szemlélet folyamatosan jelen van a Triola Alapfokú M?vészeti Iskola oktatási programjában, 2017-ben, az Európai Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódva, K?szegen, a Dr. Nagy László EGYMI-ben m?köd? telephelyén témahét keretében kíván az újrahasznosítás, újrafelhasználás témakörrel foglalkozni.

A témahét foglalkozásainak id?pontja 2017. november 22–23., szerda, csütörtök 15-19 óráig.

A két nap alatt 10, 45 perces (15-15 perces szünetekkel) foglalkozás keretében Göngyöleg újrahasznosítás – Rongy és papír címen, az intézetben oktató, Széplakiné Tamási Gabriella üvegtervez? iparm?vész tart foglalkozást a fiataloknak.

A témahéten résztvev?k a Dr. Nagy László EGYMI-ben lakó és tanuló 10–15 év közötti diákok, fiúk, lányok vegyesen.

A program célja: anyag, funkció, forma, esztétikum figyelembevételével új, használati, funkcionális tárgyak létrehozása. A témahéten, a bekapcsolódó diákok a következ? használati tárgyakat készítik el: iratgy?jt? mappa, ceruzatartó, tárolódoboz

A munkához törekszünk a lehet? legminimálisabb segédanyagot felhasználni, ennél a projektnél, az újrahasznosítandó anyagokon kívül csak ragasztót használunk.

Szerszámok, eszközök: ezek kiválasztásánál is igyekszünk csak a legszükségesebbekre koncentrálni, most ollóra, ecsetre, szikére és vonalzóra lesz szükség.

A témahét célja – a használati tárgy elkészítése mellett – a környezettudatosságra való nevelés, egymás munkájának megbecsülése, rendre szoktatás.

Az akció keretében szó esik a következ? témákról is:

az él? környezetb?l milyen anyagokat lehet felhasználni (pl. termések felhasználása díszítésre)

újrahasznosítható anyagok (papír, textil, maradékanyagok)

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Szeged
Budai Nagy Antal u.
20-22
6753

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Triola Alapfokú M?vészeti Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://triolaalapitvany.hu/
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/2017, 23/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions