För ett hållbart Åland

Info

WHAT will be done

Description:

Klädbytardag
Föreläsning med konsumentkritisk debatt
Information om att minimera användning av kemikalier
Information om sortering och farligt avfall, sorteringstävling
Mobil ÅVC som insamlar farligt avfall
Radioreklam om miljönär.se
Tidningsannonser med Miljönär

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Mariehamn, Åland
Strandgatan
37
22100

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Ålands landskapsregering
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.regeringen.ax

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

17/11/2018, 19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 24/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions