Frukostwebbinarium om hållbara textilier

Info

WHAT will be done

Description:

Välkommen till ett frukostwebbinarium som Naturvårdsverket och Avfall Sverige bjuder in till den 25 november – Europa minskar avfallet – hållbara textilier.

Dagens textila flöden är en global miljöutmaning. I slutet av mars publicerade den europeiska kommissionen en strategi för hållbara och cirkulära textilier, med syftet att skapa en sammanhållen ram och vision för textilsektorns omställning. På webbinariet ger vi en överblick av det som är på gång och lyfter goda exempel på vad som görs nationellt för en mer hållbar utveckling av den textil värdekedja.

Varmt välkommen till ett webbinarium för att låta dig inspireras av goda exempel och engagemang från olika aktörer!

För vem?

Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar på kommun, region eller länsstyrelse. Men alla är hjärtligt välkomna!

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Malmö/Stockholm

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Avfall Sverige & Naturvårdsverket
# Association/NGO

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: Circular and Sustainable Textiles

Help the world,
share this action!

Related actions