Give it a new life – The Park!

Info

WHAT will be done

Description:

В район “Тракия”, Община Пловдив, на около 25 дка, се намират незаконно обособени градини с плодни и зеленчукови насаждения, в които се съхраняват вещи от различен характер – пластмасови опаковки, кофи, лейки, мебели, вани и много други. Ползвателите им са предварително уведомени да освободят нерегламентирано заградените терени до 31.10.2017 год. След този срок, в рамките на ЕСНО 2017, се планира да се съберат разделно наличните отпадъци от опаковки, пластмасови, стъклени предмети и др. Участниците в почистването ще могат да задържат предметите, които смятат, че могат да поправят и ползват повторно. А също и такива, на които могат да намерят ново приложение. Почистването на терена ще се осъществи в два поредни дни 20-21.11.2017. На 24.11.2017. длъжностни лица от районна администрация ще извършат обход и ще снимат дадения нов живот на отпадъците. След почистването на терена се придвижда залесяване с дървета – иглолистни и широколистни. Това е последен етап от разширяването на парк Лаута “Lauta”.

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

Plovdiv
Osvobojdenie
63

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Municipality of Plovdiv, District Trakia
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.trakia-plovdiv.bg
ekologiatrakia@abv.bg

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions