Hållbar avfallshantering – hur gör man det på riktigt?

Info

WHAT will be done

Description:

Arbetet för att minska avfallsmängderna innebär nya arbetssätt för alla aktörer i avfallsbranschen. Under Europa minskar avfallet-veckan bjuder vi in till ett frukostseminarium där vi ger några konkreta inblickar i resan mot en mer hållbar avfallshantering. Seminariet vänder sig till dig som är arkitekt, samhällsplanerare, fastighetsägare, verksamhetsansvarig, i avfallsbranschen eller bara nyfiken!

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Malmö
Besök: Isbergs gata
15
205 19

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Tyréns AB
# Business/Industry

How can you get in contact:

www.tyrens.se
Project leader

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

26/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions