Használd másra, ha elromlott!

Info

WHAT will be done

Description:

A debreceni Kós Károly M?vészeti Szakgimnázium, már a nevével is jelzi azon törekvésünket, hogy nem egyszer?en olyan iskolát próbálunk kialakítani, amelyben m?vészeti oktatás is folyik, hanem olyan iskolát, amelyben a m?vészetek nem egyszer? többletek, hanem a lényeg:

az iskola arculatának, egyediségének, motivációs rendszerének, magatartás- és környezetkultúrájának, egész stílusának, atmoszférájának meghatározója.

Iskolánkban a múlt értékeinek tisztelete mellett fontos: korunk társadalmi, gazdasági, környezeti sajátosságaira, hiszen a kortárs m?vészet, ezekre a területekre is reflektál.

Kiemelten fontos, hogy diákjaink érdekl?djenek a társadalmi és természeti folyamatokban bekövetkez? változások iránt, illetve ismerjék a kortárs m?vészetet. Legf?bb célunk: A szemléletformálás és a személyiségfejlesztés, a m?vészet és a design egyetemes nyelvén keresztül.

A párhuzamos m?vészeti képzés négy szakon folyik:

– alkalmazott grafikus,

– ötvös, fémm?ves,

– stílus és divattervez? asszisztens,

– mozgókép és animációkészít?

A iskolánkban a környezettudatos, újrahasznosításra épít? technikák, módszerek az egyes szakmák képzésébe ágyazva folyamatosan jelen vannak. Id?r?l id?re különböz? tanórán kívüli projektek is megvalósulnak. Pillek? bútorokat készítettünk Antal Csabával, 2015-ben a Fény évét rendhagyó redesign lámpásokkal búcsúztattuk. Jelenvoltunk PET palackból épült fesztiválinstallációinkkal az Esztári Lecsófesztiválon, ahol 15.000 látogató tekinthette meg diákjaink munkáját.

Iskolánkban megvalósuló szelektív hulladék-gy?jtés módjai:

1) Folyamatos gy?jtés: Az iskola folyosóján elhelyezett szelektív tárolóedényekben történik, a debreceni AKSD rendszeres elszállítása mellett.

2) Kampányszer? gy?jtés: Egy –egy konkrét akció megvalósulása érdekében

A tervezett programsorozat is a REdesign területére viszik diákjainkat és tanárkollégáinkat. A szemléletformálás a szakmai munka kiegészítéseként, alapanyainak és technikáinak b?vítése céljából valósul meg.

Gy?jtés: Minden olyan kidobásra ítélt tárgy, eszköz, ami egyébként a kukába kerülne. (elromlott eserny?k, számítógépalkatrészek, kisebb bútorok, (polc, szék, kisasztal), illetve egyéb, a háztartásokban felgy?lt kacat.

Szelektálás, tisztítás, válogatás után alkotómunka m?helyekben.

Kreatív tárgyalkotás, ami lehet újra értelmezett használati – vagy dísztárgy, esetleg önálló m?alkotás. A munka során fejl?dik a diákok

– kreativitása

– manuális képessége

– munkaeszközökkel való bánásmód készségei,

– egymás iránti bizalma, (csapatmunka)

– a közös célért való munkálkodás erejének megtapasztalása.

Valamint a magyar, újra hasznosítással foglalkozó m?vészek, m?vészcsoportok alkotásainak megismerése.

Kísér?programok, események:

– Szakmai el?adás, a szelektív hulladékgy?jtésr?l és az újrahasznosítás lehet?ségeir?l, az AGÓRA Tudományos Élményközpont munkatársaival.

– ÖKO-TOTÓ a kollégiumban

– Filmvetítés: Vik Muniz – A szemét m?vészete c. film

– Workshop, egy REdesign területén alkotó m?vésszel. (Kopócs Évával a Maminvent alkotójával)

– Az elkészült munkákból kiállítás rendezése.

– A projekt bemutatása szakmai közönségnek. (Bázisintézményként szakmai továbbképzés anyagába való felvétel)

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Debrecen
Hollós u.
3.
4032

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Kós Károly M?vészeti Szakgimnázuim
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions