Használhatatlanból használhatót

Info

WHAT will be done

Description:

Napjaink legfontosabb kérdései közé tartozik a környezetvédelem. Létérdekünk – környezetünk további szennyez?désének megakadályozása, a szennyez?dés fokozatos csökkentése. Gyermekeink környezethez való viszonyában a feln?tteknek közvetít? szerepük van. Óvodai nevelésünk célja, az egészség meg?rzéséhez, a környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, gyermekeink környezettudatosságának megalapozása. Az óvodába lépés els? pillanatától arra neveljük – els?dlegesen példaadással – gyermekeinket, hogy környezetükre legyenek igényesek. Vigyázzanak az ?ket körülvev? tárgyi és természeti környezetre. Az egészséges élet csak egészséges környezetben lehetséges. Pontosan ezért tartjuk kiemelten fontosnak a környezetvédelmi, környezet megóvási feladatainkat, melyek megvalósítására a környezetvédelmi világnapok („Szemétszüreti nap”, „Az állatok világnapja”, . „Víz napja”, A Föld napja”, „Környezetvédelmi világnap”) alkalmával még tudatosabban figyelünk változatos tevékenységek szervezésén keresztül. Programjainkba, melyekben a környezetünk tisztaságát, a környezetszennyezés csökkentését, ezek fenntartásának módjait hangsúlyozzuk, törekszünk a szül?ket is bevonni. Tesszük ezt azért is, mert térségünk igen hátrányos helyzet?, gyermekeink nagy részének (kb. 70 -80 %) az otthoni rendezetlen környezete (szemetes udvarok), a szül?k intoleranciája környezetükkel szemben, környezettudatosságuk hiánya eredményeként gyermekeik környezethez való pozitív viszonya sem alakul ki. Életmódjuk, szerény anyagi lehet?ségeik arra ösztönöznek bennünket, óvodapedagógusokat, hogy megkeressük a módját, hogy hogyan tudnánk ?ket is a gyermekeiken keresztül megszólítani, érzékenyebbé tenni környezetükkel szemben, környezettudatosságra nevelni. Ennek érdekében is szervezünk olyan közös rendezvényeket, ahol az együttlétünk minden pillanatát kihasználva segítjük a szül?ket, alakítjuk, formáljuk gondolkodásukat.

Programjainkban helyet kap a közös szemétgy?jtésen, szelektáláson kívül a már kidobott háztartási hulladékok újrahasznosítása barkácsolás keretein belül.

– Barkács délután keretében mutatjuk meg a szül?knek, hogy a háztartási hulladékban rejl? lehet?ségeket kihasználva, egy kis átalakítással, felújítással értékes és hasznos eszközöket készíthetünk. (tárolók, ajándéktárgyak, lakásdíszek stb.) formájában.

– Sokszín? tevékenységeinkkel, gyermekeink alkotó kedvére, fantáziájára hagyatkozva régib?l-újat, használhatatlanból – használhatót készítünk, mely eszközökkel csoportszobánkat díszítjük vagy éppen mindennapi játéktevékenységeinkbe építjük be az elkészült alkotásokat.

– Pedagógusaink elkötelezettségét dicséri mindezeken kívül az a sok háztartási hulladékból saját kez?leg készült fejleszt?játék is, melyek változatos lehet?ségeket kínálnak gyermekeink sokoldalú fejlesztésére.

Micskei Sándorné

Óvodapedagógus

Porcsalma, 2017. november 13.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Porcsalma
Szabadság tér
32.
4761

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Porcsalmai Napközi Otthonos Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions