Heja gamla grejer – upptäck second hand på nytt (Eng: Celebrate old things – rediscover second hand)

Info

WHAT will be done

Description:

Second hand-butiker kommer att arrangera evenemang i sina butiker under lördagen den 25 november. Evenemangen som anordnas i Göteborgsregionens 13 kommuner kommer att visas på en karta som finns på hemsidan http://raknatill10.se/. Medverkande butiker väljer själva vad de vill anordna för aktiviteter men det kan exempelvis vara modevisning, julmarknad, trubadur i butik, författarträff eller liknande.

Räkna till 10 är en satsning som ingår i den långsiktiga regionala avfallsplanen A2020. Målet med planen är bland annat att minska avfallet, hushålla bättre med resurser och minska miljöpåverkan och giftspridning från avfallet. Bakom Räkna till 10 står de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionen: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Göteborg
Anders Personsgatan
8

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

http://raknatill10.se/

Elin Svensson
elin.svensson@grkom.se
031-3355146
http://raknatill10.se/
https://www.facebook.com/raknatill10.se/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions