Hulladékból hasznosat

Info

WHAT will be done

Description:

Az intézményünk, a Madarász Imre Egyesített Óvoda kilenc tagintézménnyel mûködik, melyek közül 7 tagóvodánk Zöld Óvoda címmel rendelkezik.
A környezeti nevelés kiemelt terület nevelési gyakorlatunkban.
Úgy gondoljuk, hogy a hulladékcsökkentést, mint szemléletformálást már óvodás korban kell kezdeni, mert ebben az életszakaszban, alapozódnak meg azok a személyiségjegyek, készségek, képességek, amelyek alkalmassá teszi gyermekeinket, hogy felnõtt ként képesek legyenek tudatosan kezelni a hulladékokat, olyan környezettudatosan éljenek, amely a legkisebb mértékû hulladék keletkezést eredményez. Fontos feladatunknak tekintjük a gyermekeken keresztül a szülõk környezettudatos szemléletformálását. Óvodáink nyitottak, biztosítjuk a családok számára, hogy betekintsenek az óvodai életbe, illetve olyan programokat szervezünk, amelyekben a szülõk is aktívan, tevékenyen részt vehetnek. A programok során a szülõk, nagyszülõk, testvérek együtt tevékenykedhetnek, játszhatnak és közben tapasztalatot szereznek a szabadidõ hasznos eltöltésére, adott esetben információhoz, új ismeretekhez juthatnak.
A program legfontosabb célja az, hogy kialakuljon, és értékké váljon a környezettudatos gondolkodás, a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlata a gyermekek és a felnõttek körében egyaránt. Arra törekszünk, hogy a résztvevõk a játékokon, tevékenységeken keresztül tevõlegesen vegyenek részt környezeti problémák megoldásában, mintát láthassanak a hulladékok kezelésre, keletkezésük megelõzésére, a már meglévõk tudatos hasznosítására.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében megvalósuló programot az intézmény 9 tagóvodájában 2015. november 23 -25. között kerül magvalósításra az óvodák helyi adottságainak és napirendjének megfelelõen délelõtt és délutáni idõpontban, hogy minden érdeklõdõ szülõ be tudjon kapcsolódni a játékokba, tevékenységekbe.
A program három témára épül:
1. „Szelektálj okosan!” A szelektív hulladékgyûjtés szokásainak alakítása játékos cselekedtetéssel, gondolkodtató feladatokkal.
• Szelektív célba dobó
• Hulladékösvény térbeli társasjáték
• „Hulladékok dobszólója” –hangszín felismerés, ritmuszenekar a különbözõ hulladéktípusokkal.
2. Csere – bere – börze: újra használat a hulladékkeletkezés csökkentése.
• Kinõtt ruhák cseréje.
• Megunt játékok kölcsönadása
3. „Hulladékból valamit!”
A hulladékokból alkotás, játékeszközök készítése, melyet a késõbbi játékokban fel tudnak használni a gyermekek.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Karcag
Táncsics krt.
17
5300

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Madarász Imre Egyesített Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

karcagiovodak.hu
intézményvezetõ helyettes

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions

Hulladékból – hasznosat

Info

WHAT will be done

Description:

Az intézményünk, a Madarász Imre Egyesített Óvoda kilenc tagintézménnyel mûködik, melyek közül 7 tagóvodánk Zöld Óvoda címmel rendelkezik.
A környezeti nevelés kiemelt terület nevelési gyakorlatunkban.
Úgy gondoljuk, hogy a hulladékcsökkentést, mint szemléletformálást már óvodás korban kell kezdeni, mert ebben az életszakaszban, alapozódnak meg azok a személyiségjegyek, készségek, képességek, amelyek alkalmassá teszi gyermekeinket, hogy felnõtt ként képesek legyenek tudatosan kezelni a hulladékokat, olyan környezettudatosan éljenek, amely a legkisebb mértékû hulladék keletkezést eredményez. Fontos feladatunknak tekintjük a gyermekeken keresztül a szülõk környezettudatos szemléletformálását. Óvodáink nyitottak, biztosítjuk a családok számára, hogy betekintsenek az óvodai életbe, illetve olyan programokat szervezünk, amelyekben a szülõk is aktívan, tevékenyen részt vehetnek. A programok során a szülõk, nagyszülõk, testvérek együtt tevékenykedhetnek, játszhatnak és közben tapasztalatot szereznek a szabadidõ hasznos eltöltésére, adott esetben információhoz, új ismeretekhez juthatnak.
A program legfontosabb célja az, hogy kialakuljon, és értékké váljon a környezettudatos gondolkodás, a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlata a gyermekek és a felnõttek körében egyaránt. Arra törekszünk, hogy a résztvevõk a játékokon, tevékenységeken keresztül tevõlegesen vegyenek részt környezeti problémák megoldásában, mintát láthassanak a hulladékok kezelésre, keletkezésük megelõzésére, a már meglévõk tudatos hasznosítására.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében megvalósuló programot az intézmény 9 tagóvodájában 2015. november 23 -25. között kerül magvalósításra az óvodák helyi adottságainak és napirendjének megfelelõen délelõtt és délutáni idõpontban, hogy minden érdeklõdõ szülõ be tudjon kapcsolódni a játékokba, tevékenységekbe.
A program három témára épül:
1. „Szelektálj okosan!” A szelektív hulladékgyûjtés szokásainak alakítása játékos cselekedtetéssel, gondolkodtató feladatokkal.
• Szelektív célba dobó
• Hulladékösvény térbeli társasjáték
• „Hulladékok dobszólója” –hangszín felismerés, ritmuszenekar a különbözõ hulladéktípusokkal.
2. Csere – bere – börze: újra használat a hulladékkeletkezés csökkentése.
• Kinõtt ruhák cseréje.
• Megunt játékok kölcsönadása
3. „Hulladékból valamit!”
A hulladékokból alkotás, játékeszközök készítése, melyet a késõbbi játékokban fel tudnak használni a gyermekek.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Karcag
Táncsics krt.
17
5300

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Madarász Imre Egyesített Óvoda
# Association/NGO

How can you get in contact:

karcagiovodak.hu
intézményvezetõ helyettes

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions