Hulladékból valamit

Info

WHAT will be done

Description:

Az intézményünk, a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda kilenc tagintézménnyel m?ködik, melyek közül minden tagóvodánk Zöld Óvoda címmel rendelkezik.

A környezeti nevelés kiemelt terület nevelési gyakorlatunkban.

Úgy gondoljuk, hogy a hulladékcsökkentést, mint szemléletformálást már óvodás korban kell kezdeni, mert ebben az életszakaszban, alapozódnak meg azok a személyiségjegyek, készségek, képességek, amelyek alkalmassá teszi gyermekeinket, hogy feln?tt ként képesek legyenek tudatosan kezelni a hulladékokat, olyan környezettudatosan éljenek, amely a legkisebb mérték? hulladék keletkezést eredményez. Fontos feladatunknak tekintjük a gyermekeken keresztül a szül?k környezettudatos szemléletformálását. Óvodáink nyitottak, biztosítjuk a családok számára, hogy betekintsenek az óvodai életbe, illetve olyan programokat szervezünk, amelyekben a szül?k is aktívan, tevékenyen részt vehetnek. A programok során a szül?k, nagyszül?k, testvérek együtt tevékenykedhetnek, játszhatnak és közben tapasztalatot szereznek a szabadid? hasznos eltöltésére, adott esetben információhoz, új ismeretekhez juthatnak.

A program legfontosabb célja az, hogy kialakuljon, és értékké váljon a környezettudatos gondolkodás, a szelektív hulladékgy?jtés gyakorlata a gyermekek és a feln?ttek körében egyaránt. Arra törekszünk, hogy a résztvev?k a játékokon, tevékenységeken keresztül tev?legesen vegyenek részt környezeti problémák megoldásában, mintát láthassanak a hulladékok kezelésre, keletkezésük megel?zésére, a már meglév?k tudatos hasznosítására.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében megvalósuló programot az intézmény 9 tagóvodájában 2017. november 18 -26. között kerül magvalósításra az óvodák helyi adottságainak és napirendjének megfelel?en délel?tt és délutáni id?pontban, hogy minden érdekl?d? szül? be tudjon kapcsolódni a játékokba, tevékenységekbe.

A program három témára épül:

1. „Szelektálj okosan!” A szelektív hulladékgy?jtés szokásainak alakítása játékos cselekedtetéssel, gondolkodtató feladatokkal.

• Szelektív célba dobó

• Hulladékösvény térbeli társasjáték

• „Hulladékok dobszólója” –hangszín felismerés, ritmuszenekar a különböz? hulladéktípusokkal.

2. Csere – bere – börze: újra használat a hulladékkeletkezés csökkentése.

• Kin?tt ruhák cseréje.

• Megunt játékok kölcsönadása

3. „Hulladékból valamit!”

A hulladékokból alkotás, játékeszközök készítése, melyet a kés?bbi játékokban fel tudnak használni a gyermekek.

4. „Szerel? m?hely – Játékjavító” elromlott játékok javítása.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Karcag
Táncsics krt.
17.
5300

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Madarász Imre Egyesített Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.karcagiovodak.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions