Hulladékcsökkentés, újrahasználat, újrahasznosítás

Info

WHAT will be done

Description:

Intézményünk mindig is innovatív volt, ezért is kapcsolódtunk és kapcsolódunk be a kompetencia alapú oktatást támogató pályázatokba, programokba, projektekbe.

A „Tehetséggondozás a természettudományos tantárgyakban” jó gyakorlatunk megvalósítás során odafigyelünk a diákok általános és speciális képességeinek fejlesztésére, a tantárgyak közötti koherenciát, integrációt kihasználva egységes szemlélet? természettudományos világkép kialakítására, az elméleti tudás hasznosítására a mindennapokban, környezetvédelmi problémák felismerésére és megértésére, újszer? tanulási technikák, tevékenység központú módszerek alkalmazására, a tanuláshoz szükséges együttm?ködés, kompetenciák fejlesztésére, hatékony ismeretszerzésre.

Az „Európai hulladékcsökkentési hét” projektbe idén el?ször kapcsolódunk be, de a korábbi évek során folyamatosan megvalósított programjainkkal szeretnénk részt venni:
• Iskolánk minden évben 2 alkalommal szervez papírgy?jtést a Diákönkormányzat vezetésével. Az ?szi akció október 24-én lezajlott.
• A természettudományos tehetséggondozó szakkör munkája idén az NTP-MTTD-17 nyertes pályázatunk keretében valósul meg. A szakköri tematikához kapcsolódó tevékenység:
?helyi m?anyagüzem meglátogatása (GI-PLAST KFT), ahol m?anyag-csomagolóanyag gyártás történik új alapanyagból és újrahasznosított hulladékból,
?szakköri foglalkozás keretében gyertyaöntés, “Víz Bár” akció (különböz? típusú vizek kóstolása bekötött szemmel, úgy hogy van közte csapvíz is).
• Kreatív újra használat: kiállítás szervezése hulladékká vált anyagok felhasználásával.
• Hulladékcsökkentési verseny: tablókészítés, ezekb?l kiállítás szervezése.
• Figyelemfelkelt? filmek vetítése a természettudományos tantárgyak tanítása során (Trashed, Plastic Paradise, Bag it!, Waste Land).

A program megvalósítása a november 20-24 között zajlik, hiszen a figyelemfelkelt? filmek vetítése és a látottak megbeszélése a tanóra keretei között valósul meg, az újrahasznosított termékek és tablók készítése otthon elvégzett egyéni vagy páros munka eredménye, a kiállítást az elkészített produktumokkal folyamatosan b?vítjük a hét során.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Soltvadkert
Bocskai u.
2.
6230

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú M?vészeti Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://iskolasoltvadkert.hu/
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions