Hulladékgazdálkodás testközelb?l

Info

WHAT will be done

Description:

Búslakpusztai hulladékdepónia és hulladékválogató megtekintése, majd filmvetítés/el?adás a városunkban keletkez? hulladékokról, azok mennyiségének csökkentésének lehet?ségeir?l, a szelektív gy?jtés fontosságáról/módozatairól és a begy?jtött hulladék sorsáról. Az akcióban zalaegerszegi általános-, közép- és f?iskolai tanárok vennének részt, hogy a bemutatott ismereteket tovább tudják adni a diákoknak.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Zalaegerszeg
Kossuth út
17-19.
8900

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions