Hulladék Sors

Info

WHAT will be done

Description:

Intézményünk aulájában egy kiállítást szervezünk plakáttal, fotókkal, megjelent cikkekkel, ismeretanyagokkal b?vítve. Célunk az, hogy felhívjuk a diákság figyelmét a veszélyes hulladékok megfelel? kezelésére, illetve a veszélyekre és romboló hatásukra a környezetbe kerülés esetén. A kiállítás része, hogy a kollégium dolgozóinál és diákjainál feleslegessé veszélyes hulladékokat szervezetten összegy?jtsük, és megfelel? helyre szállíttassuk. A kiállításhoz tárlatvezetést biztosítunk. A kiállás 3 napon keresztül m?ködne a kollégiumunk nagy forgalmú
közösségi területén, hogy valamennyi diákunkat elérje az akcióba. A kiállatás el?készítésében a szakmai munkaközösségünk, és a Környezettudatosság, Fenntarthatóság Kollégiumi Nemzeti Oktatási Programunk lelkes képvisel?i is részt vesznek.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Budapest
Mogyoródi út
19
1149

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://bekk.sulinet.hu/
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

Thuesday,20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions