Hulladékból kincs!

Info

WHAT will be done

Description:

Szelektív hulladékgy?jtés: A hulladékgy?jtés alapjainak megismertetése játékos formában. A kihelyezett kukák feliratokkal való ellátása. El?adások keretében megismerik a gyerekek azt, hogy miért fontos az, hogy válogatva gy?jtsük a szemetet, kevesebb szemetet termeljük. Ötleteljenek egy-egy hulladék újrahasznosításáról: kézm?ves foglalkozás tartása, amelyen a gyerekek hulladékokból készítenek ajándéktárgyakat a közelg? karácsonyra (ajándékok, ékszerek, ékszerdobozok), használati dolgokat(közelg? tél miatt hulladékokból madáretet?k készítése), csökkentve a keletkezett hulladékok mennyiségét. Kukakommandó felállítása, akik saját maguk által tervezett logóval megkülönböztetve, ellen?rzik a szelektív hulladékgy?jtés megvalósulását az intézményben. Közösen megbeszélt szempontrendszer alapján értékelik az egyes osztályok munkáját. Ökomumus kinevezése, akinek a feladata a gyerekek ökomagatartásának megfigyelése, az esetleges hiányosságok pozitív tanácsokkal történ? helyreigazítása.
Energiatakarékosság: tüzifa- és energiatakarékosság. Az iskolában nap mint nap sok papírhulladék keletkezik. Évek óta arra neveljük gyerekeinket, hogy a papír mindkét oldalát használják. Minden évben szervezünk papírgy?jtés, amire nagy számba jelentkeznek a tanulóink, s így több tonna papírhulladékot gy?jtünk össze a lakóhelyünkr?l s környékér?l, és a megfelel? helyre szállíttatjuk el. Sokat törtük a fejünket, hogy hogyan lehetne a papírhulladékot még felhasználni. Azzal az ötlettel álltunk el? és amit a hulladékcsökkent? héten szeretnénk a gyerekek elé vinni, hogy a papírhulladékokból briketteket készítünk, amit kiszárítva tüzel?anyagként használhatunk fel, ezáltal csökkentve az elszállítandó hulladék mennyiségét, takarékoskodunk az értékes t?zifával és energiával. Ami pedig számunkra a legfontosabb, hogy mindezt a gyerekek kezük munkájával elsajátítva tanulják meg és hazamenve megtanítják ezt szüleiknek és ösztönzik ?ket arra, hogy tudatosabban, takarékosabban éljenek. Ezáltal a környékre is hatással lesznek, ha gyermekként megtanulják, majd feln?tt korban már magától érthet?nek tekintik azt, hogy a keletkezett hulladékot szelektálják, újrahasznosítsák, takarékoskodjanak, kevesebb hulladékot termeljenek biztosítva a fenntarthatóságot ezen a vidéken, vagy ahová életük során kerülnek.
Megtanítjuk a tanulóknak azt, hogy hogyan lesz a hulladék papírból újra használható kincs. Es?vízbe vagy a közelbe lév? patakból vett víz beáztatjuk a papírhulladékot apróra tépkedve. Majd egy napi áztatás után mechanikus préssel kipréseljük bel?le a felesleges vizet, itt is er?sítjük az energiatakarékosságot, majd a Napon megszárítjuk és a megszáradt papírbriketteket felhasználjuk az iskola f?tésénél. A közelg? ünnepre papírhulladékból a fenti technikával újrapapírt készítenénk, amelyb?l már a száradás után karácsonyi üdvözl?lap lesz.
November 20-ra nyílt napot tervezünk, ahol a szül?k láthatják a gyerekeiket munka közben, majd becsatlakozva együtt készíthetnek hulladékból kincset. Itt lehet?ség van a szül?knek új ötleteket elsajátítani, együtt dolgozni a gyerekükkel, kérdéseket, javaslatokat tehetnek a hulladékcsökkentés témában.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Szögliget
Dózsa György utca
29.
3762

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Ménes-völgyi Tudásvet? Alapítványi Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

Thuesday,20/11/2018, 22/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions