Hulladékcsökkentési Hét a Móra Gimiben

Info

WHAT will be done

Description:

A gimnázium Természettudományos Laboratóriumának kezdeményezésére csatlakozunk a környezettudatos életmódra nevelés jegyében az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjaihoz. Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolában már megalapozott oktatás ne merüljön feledésbe a középiskolába lépéskor. Már tudatosabban, felel?sségteljesebben – középiskolás szinten – -folytatjuk a felvilágosító tevékenységet az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében. Az idegen nyelvet tanító pedagógusok az általuk tanított idegen nyelven beszélgetnek err?l a tanulókkal. Ez esetünkben 6 idegen nyelven való kommunikációt jelent.
A természettudományos laboratóriumban a felvilágosító el?adáson túl pedig kísérleteket állítunk össze ebben a témában. A foglalkozásokon az osztályok a hét folyamán vehetnek részt.
Az osztályok kezdeményezésére szelektív hulladékgy?jtést szervezünk. A folyosókon, osztálytermekben szelektív gy?jt?ket helyezünk ki. Az el?z? évben elkészített PET-palack puffokat felújítjuk, számukat b?vítjük.
Csatlakozunk a “Zöld város” programhoz és városunk által meghirdetett “Hulladékból m?alkotás” elkészítéséhez megfelel? “alapanyagok gy?jtésével járulunk hozzá a pályázat sikeréhez.
Fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott fiatalok, gimnáziumunk minden tanulója; a jöv? generációja, a jöv? értelmisége olyan tudatosan gondolkodó feln?tté váljon, akik munkájuk során magánéletükben automatikusan szem el?tt tartják a Föld értékeinek megóvását.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Kiskunfélegyháza
Kossuth u.
9.
6100

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Természettudományos Diáklaboratóriuma
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, Thuesday,20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseThematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions