Hvilke muligheter finnes for norsk næring basert på plastemballasje

Info

WHAT will be done

Description:

Clean Tuesday er et afterwork-konsept med lave skuldre, faglig påfyll og nettverksmuligheter som arrangeres av OREEC. Den 21.november arrangerer vi Clean Tuesday som del av Oslo Waste Reduction Week 2017.

Gratis deltakelse, men krever påmelding.

Som del av kampanjeuka vil OREEC sette fokus på norsk teknologi og infrastruktur som spiller sentrale roller for å ivareta det avfallet som oppstår og i dag ikke kan brukes om igjen. Gjenvinning av materialer i en sirkulær økonomi er et stort fokusområde både på den globale og nasjonale agendaen. Særlig har plast og plastemballasje fått økt oppmerksomhet den siste tiden.

Omtrent 330 millioner tonn plast ble produsert i verden i 2016, og produksjonen er økende. I Europa står plastemballasjen for ca 40% av all plastproduksjon, ca 63% av alt plastavfall og ca 83% av all plast som er resirkulert (Kilde:Mepex 2017).

Hvilke systemer har vi for ivaretakelse av brukt plastemballasje i Norge? Hvilken verdi har denne plasten? Hvordan kan vi skape større verdier fra plastemballasjen? Hvilke muligheter finnes for å bygge næring basert på plastemballasje? Innsamlet plast av høy kvalitet gir en høyere markedspris og er lettere å selge – hva hindrer oss i så fall fra å få til dette? Vi inviterer til et Clean Tuesday med fokus på gjenvinning av plastemballasje i et næringslivsperspektiv for å søke svar på disse spørsmålene.

Faglige innlegg fra:

Frode Syversen, Daglig leder, Mepex Consult AS – Plastemballasje i Norge – er vi godt rigget for å øke gjenvinningen? Hvilken rolle spiller design?

Aleksander Mortensen, Head of TOMRA Collection Solutions – Verdensledende teknologileverandør – i kjernen av den sirkulære økonomien

Kjell Olav Maldum, Administrerende direktør, Infinitum – Et miljøvennlig og effektivt system bak panteautomaten

Thomas Steenbuch Tharaldsen, CCO Quantafuel AS – Kan et norsk patent gjøre business av plast?

Location

WHERE it will take place

Country:

Address:

Oslo
Tordenskiolds gate
3
0160

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Oslo Kommune
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.oslo.kommune.no
Facebook event: www.facebook.com/events/126684281336987

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions