Igrače iz odpadnega materiala

Info

WHAT will be done

Description:

• Strokovne delavke bomo v sredo, 21.11.2018,pripravile in izvedle eko delavnice za starše: izdelovanje igrače (ninico) iz odpadnega materiala za obdarovanje otrok v prazničnem času. Material, ki ga bomo uporabili: odpadni material, ki ga zbiramo v vrtcu: blago, stari sukanci, volna, gumbi, embalaža – jajčka, polnilo blazin.

• Projekt v oddelkih: Naredimo si igrače Otroci bodo ob pomoči odraslih iz odpadnega materiala: senzorična škatla, bibe, senzorične steklenice, senzorična pot, senzorična – barvna tabla, ninice, športne rekvizite.
• O akciji bomo starše, stare starše obvestili s plakatom na oglasnih deskah, s fotografijami in člankom v e-igralnici in na spletni strani Kranjskih vrtcev.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Kranj
Smledniška cesta
136
4000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Kranjski vrtci, enota Čirče
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

http://www.kranjski-vrtci.si/circe/
čirče@kranjski-vrtci.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions