Увеличаване на осведомеността на учениците и техните семейства за намаляването на отпадъците, рецикл

Info

WHAT will be done

Description:

1/ Провеждане на беседи за рециклирането на хартия, практични съвети, които всеки може да направи у дома, какво е хартиен спам в часа на класа в 15 паралелки /5, 6, 7 клас/.
2/ Анкета „Пука ли ти за околната среда?” с въпроси по темата в 4 клас.
3/ Разглеждане на книжки за рециклирането във 3-ти класа /150 деца/.
4/ Компютърни презентации по теми: „Рециклирането – втори шанс на природата”, „Рециклирането на хартия”, видеоклипчета по темата за отпадъците – 5, 6, 7 клас.
5/ Табло с актуална информация за отпадъците и рециклирането.
6/ Акция за събиране на хартия, която да предадем на кампанията „Лист по лист”.
7/ Изложба: „Втори живот на материалите” с предмети, изработени от отпадъчни материали – нощни лампи, оригами, бижута, играчки за елхата от изгорели лампи, костюми, възрожденски къщи, аквапарк и много други предмети.”

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

1
Бул. Владислав Варненчик 80
80
Бул. Владислав Варненчик 80

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

ОУ "П.Р.Славейков"
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.slaveykov.net
Главен учител

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

26/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions