Information om projektet Översta steget

Info

WHAT will be done

Description:

Under 2017-2018 pågår projektet Översta steget med syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Ett systematiskt arbete med att förebygga avfall leder genom minskad resursförbrukning till minskad miljöpåverkan, sparade pengar och i vissa fall även bättre arbetsmiljö för de anställda och högre kvalitet på kommunens tjänster. Minst fyra skånska kommuner kommer att delta i projektet. I projektet används en metod som tagits fram och testats av Avfall Sverige med goda resultat.

Under Europa minskar avfallet-veckan kommer vi att informera om arbetet med projektet Översta steget via Facebook. Vi kommer även att skicka ut infomaterial till kommuner så att de kan passa på att sprida det i andra kanaler under veckan.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Malmö
Ledebursgatan
5

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Hållbar Utveckling Skåne
# Association/NGO

How can you get in contact:

http://hutskane.nu/projekt/oversta-steget-resurseffektivitet-genom-forebyggande-av-avfall/

https://www.facebook.com/HUTSkane/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions