Insamling av farligt avfall via biblioteksbussen

Info

WHAT will be done

Description:

Vi ska rädda världen och hjälpa invånarna att agera för att rädda världen. Vi deltar i kampanjen Europa minskar avfallet 2019 till målgruppen elever i mellanstadiet.
Vi arbetar för att öka kunskapen om farligt avfall.
Avfallsavdelningen, biblioteket och Kom Tek samarbetar med event i/vid biblioteksbussen utanför tre butiker.
Inom projektet farligt avfall vill vi:
1. Uppgradera befintligt insamlingssystem
2. Utveckla nytt sätt att samla in farligt avfall.
3. Öka kommunikationen om farligt avfall.

Att samla in farligt avfall via biblioteksbussen är en del i att utveckla nya sätt. Att inviga den nya insamlingen med tre eftermiddags event vid butiker, är en del för att öka kommunikationen kring farligt avfall.

Under dessa dagar ska man kunna:
Göra experiment med kemikalier. Låna litteratur kring miljö, kemikalier och vanor. Delta i gissningstävling. Vinn böcker, sorteringskassar, inträde till Mulle Meck. Fika lokalproducerat. Se en lokalproducerad musikvideo. Höra storytelling om ozonskiktet och fiskar i havet. Se den nya biblioteksbussen. Lämna små batterier, smink, ljuskällor och smått elavfall till trygg behandling. Lära sig mer om farligt avfall.

I Hudiksvalls kommun får vi in 200 ton farligt avfall per år. Alla har farligt avfall hemma, som t.ex. mobiltelefoner, smink, sladdar, batterier, färg, lösningsmedel och andra kemikalier.
Målet med projektet är att fler ska bli nöjda med insamlingssystemet av farligt avfall. Att fler känner att de har kunskap om farligt avfall. Att öka kunskapen om kemikaliers påverkan på naturen. Bjuda in i biblioteksbussen. Bjuda in till Kom Tek, samt att erbjuda samtal om sopsortering.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Forsa
Ulvberget
2
82462

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Hudiksvalls Kommun/Tekniska Förvaltningen/Avfalls avd
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.hudiksvall.se
sofie.pettersson@hudiksvall.se

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions