Izmenjamo, podarimo, predelamo in se trudimo za lepši jutri

Info

WHAT will be done

Description:

 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet: Izvedemo izmenjavo oz. podarimo rabljena oblačila med sodelavkami (oblačila, čevlji, torbice, rute, pasovi) organizira Tjaša Kranjc v telovadnici
 • če želite, lahko izmenjavo izvedete tudi v skupinah med otroki, vendar le tako, da koliko oblačil prineseš, toliko jih odneseš,
 • predelava tekstila skupaj z otroki,
 • oglasne deske urediti z logotipi (novi logotip vrtca, eko-vrtec, fit vtrec, LEAF-znanje o gozdovih…)
 • izdelava in urejanje Eko- kotičkov v garderobah,
 • ureditev košev za ločeno zbiranje odpadkov (papir, plastika, ostali odpadki),
 • prebiranje knjig in zgodb na Eko temo (Mesečeve sanje; Mojca P. in Saša P. itd…),
 • varčevanje z vodo, milom in papirnatimi brisačkami (piktogrami) – mlajšim skupinam naj piktograme narišejo starejši otroci,
 • varčujemo z energijo – ugašanje luči (piktogram), tudi pohodnikih in skupnih prostorih vrtca
 • likovno ustvarjanje z različnim odpadnim materialom na temo ETZO,
 • minutke za jutranje razgibavanje z odpadnim materialom (odpadni papir, celofan, tulci, škatlice…),
 • prebiranje literature, slikanic, pravljic na temo o zmanjševanju odpadkov.
 • obisk otoka za odpadke v vrtcu in v bližnji okolici.

DEJAVNOSTI V OKOLICI VRTCA

 • pregledati koše za smeti v okolici vrtca vrtca,
 • dopoldanskem času, skupaj z otroki izvedemo čistilno akcijo: očistimo otroško igrišče (grabljanje listja) in ga pripravili na odvoz za bio-odpadke,
 • hišnikom izprazni kompostnik za bio-odpadke,
 • pobrati in posušiti še zadnja zelišča pred zimo,
 • priprava visokih gred in zeliščnih loncev na zimo.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Velenje
Šlandrova
11
3320

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Enota Tinkara - Vrtec Velenje
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://vrtec-velenje.si/enote/tinkara/
E-pošta: irena.zuran@vrtec-velenje.si; tinkara@vrtec-velenje.si; Telefon: 040 218869

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/22, 22/11/22, 23/11/22, 24/11/22, 25/11/22

Help the world,
share this action!

Related actions