IZMENJEVALNICA OBLAČIL

Info

WHAT will be done

Description:

V središču mesta Murska Sobota bomo 23.11. med 9:00 in 12:00 organizirali IZMENJEVALNICO RABLJENIH OBLAČIL. Dijake srednjih šol na območju UE Murska Sobota, kjer naše podjetja izvaja GJS zbiranja komunalnih odpadkov, smo povabili da predhodno zberejo in na dogodek prinesejo oblačila, ki jih več ne nosijo in so jim v omarah le v napoto. Za vsako sodelujočo šolo bo pripravljena stojnica, na kateri se lahko šola predstavi in dijaki z ostalimi sodelujočimi ali mimoidočimi izmenjajo ali le podarijo zbrana oblačila. Oblačila, ki bodo po dogodku ostala, bodo lahko dijaki uporabili za ustvarjanje izdelkov v sklopu Natečaja »Odpadno je uporabno«, ki ga vsako leto razpiše naše podjetje, ali pa jih predali nam, saj bomo kot družbeno odgovorno in trajnostno naravnano podjetje primerno poskrbeli za njih.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Murska Sobota
Trg kulture
/
9000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

SAUBERMACHER-KOMUNALA MURSKA SOBOTA D.O.O.
# Business/Industry

How can you get in contact:

https://www.saubermacher-komunala.si/
E-pošta: jasmina.skaper@saubermacher-komunala.si; Telefon: 041 815 966, 02 0526 84 57

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions