IZZIVI PREPREČEVANJA NASTAJANJA ODPADKOV ZA KROŽNE SKUPNOSTI – ONLINE ODPRTA RAZPRAVAIZZIVI PREPREČEVANJA NASTAJANJA ODPADKOV ZA KROŽNE SKUPNOSTI – ONLINE ODPRTA RAZPRAVA

Info

WHAT will be done

Description:

Odprta ONLINE razprava bo potekala na temo IZZIVI PREPREČEVANJA NASTAJANJA ODPADKOV ZA KROŽNE SKUPNOSTI s ciljem zmanjševanja odpadkov in vzpostavitve krožni skupnosti v praksi. Online odprta razprava bo potekala tako, da bo najprej direktor OKP mag. Bojan Pirš predstavil aktivnosti podjetja v smeri preprečevanja nastajnaja odpadkov, strokovnajkinja s področja ponovne uporabe pa bo predstavila ključne dejavnosti CPU Rogaška Slatina, ki teseno in vzorno sodeluje z izvajalcem javne službe OKP Rogaška Slatina in Občino Rogaška Slatina. Kakšne neposredne koristi prinaša naraščnaje odpadkov in njihova vključitev v prednostni red ravnanja z odpadki, bodo povedali tudi udeleženci odprte razprave. Nekateri med njimi so se zaposlili na zelenih delovnih mestih prav v okviru CPU kot prvega centra ponovne uporabe prav v Rogaški Slatini. Kakšni so izzivi preprečevanja nastajanja odpadkov in kako se oblikuje krožna skupnost kot koncept dobre prakse, bo prikazano na primerih prakse za območje 6-tih občin, kjer OKP Rogaška Slatina izvaja dejavnost javne službe ravnanja z odpadki.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia
Slovenia

Address:

Rogaška Slatina
Celjska cesta
12
3250

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
# Business/Industry

How can you get in contact:

https://www.okp.si/
E-pošta: tajnistvo@okp.si; Telefon: (03) 81 21 400;Facebook: https://www.facebook.com/okprogaskaslatina

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseThematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions