Jól teszem, ha a tízórait HATESZ zsákba teszem! Gy?jtsd az akkuk, ne tedd lomba! Zöld kiskocsink ett

Info

WHAT will be done

Description:

1. Akciónkkal a m?anyag zacskók mennyiségét kívánjuk csökkenteni. Figyelem felhívásban legfogékonyabb az ífjúság, ezért els? sorban a helyi általános iskolát célozzuk meg. Vászonzsákokat biztosítunk a gyerekeknek, hogy a tízóraiját abban tárolja nap mint nap. Így egy hét alatt személyenként 5db m?anyagzacskót tudunk kivonni a forgalomból, melybe a helyi lakosságot is be kívánjuk vonni.
2. Célunk a hulladékok minél nagyobb arányú újrahasznosítása. Keletkez? hulladékok szelektálásához és elhelyezéséhez kiadványt készítünk, melynek segítségével minden jó helyre kerül és az erd? megmenekül.
Elektromos kiskocsit szereztünk fenntarthatósági bemutatóinkhoz. M?ködtetéséhez új ólom akkumulátorra lenne szükségünk. Akciót hirdetünk környékünkön a rossz akkuk begy?jtésére, melyb?l az akkuk cseréjét tudnánk részben finanszírozni.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Herend
Dózsa Gy. u.
53.
8440

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

HATESZ Egyesület
# Association/NGO

How can you get in contact:

www.hajag.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions