Jornada tècnica sobre gestió de residusJornada tècnica sobre gestió de residus

Info

WHAT will be done

Description:

Els darrers cinc anys s’han fet passos molt importants cap un canvi de model de gestió de residus a Eivissa; s’han assolit elevades taxes de reciclatge en molt poc temps, s’ha aprovat una nova llei de residus d’àmbit balear l’any 2019, s’ha millorat el tractament de residus a l’illa d’Eivissa amb la posada en marxa de la nova planta de triatge de Ca na Putxa durant el 2020 i s’ha iniciat la implantació de la recollida de la fracció orgànica que ha permès reduir l’eliminació finalista en dipòsit controlat.

En el marc de les activitats realitzades per l’Oficina de Residus, i coincidint amb la Setmana Europea de Prevenció de Residus, el dimecres 24, a l’Aula Ambiental de Ca na Putxa, es portarà a terme una jornada tècnica dirigida a professionals del sector per exposar, debatre i proposar millores i solucions a la gestió de residus a l’illa d’Eivissa per crear una via de comunicació entre els tècnics d’empreses i els de les administracions públiques.

Programa de la jornada
9.00 h Benvinguda i presentació de la jornada. Antoni Roig (gerent de l’UTE GIREF).
9.30 h Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de l’illa d’Eivissa (PDSPIGRE). Montse Ruiz (tècnica de Medi Ambient del Consell Insular d’Eivissa).
10.00 h Resultats del primer any de l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa. Punts forts i febles. Javier Prieto (cap de Serveis de l’UTE GIREF) i José David Cruz (responsable de qualitat de l’UTE GIREF).
10.30 h Xarxa insular de deixalleries. Experiència i perspectives. Joan Mayans (responsable tècnic de la Xarxa Insular de Deixalleries d’Eivissa).
11.00 h Pausa per a cafè.
11.30 h Limitacions per a la reutilització. Joan Carles Palerm (coordinador de l’àrea ambiental de la Fundació Deixalles Eivissa) i Raquel Martínez (coordinadora de l’àrea social de la Fundació Deixalles Eivissa).
12.00 h Programa de prevenció i gestió de residus municipals de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Javier Gómez (tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu).
12.30 h Sistemes de tancaments intel·ligents en els contenidors per a FORM. Control i prevenció d’impropis. Diego Ponce (tècnic de Medi Ambient de Sant Antoni de Portmany).
13.00 h Gestió integrada dels residus municipals per a productors singulars. Yasmina Juan (tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu).
13.30 h Taula redona. Modera Diego Godoy (coordinador de l’UTE GIREF).
14.00 h Finalització de la jornada.

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain - Balearic Islands

Address:

Eivissa
Av. d'Espanya
49
07800

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Consell Insular d'Eivissa
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://residus.conselldeivissa.es
mediambient@conselldeivissa.es Telèfon 900264878

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions