Újra használatra el?készítés, újrahasznosítás

Info

WHAT will be done

Description:

Iskolánkban a hulladékkeletkezés megel?zésére való figyelemfelhívás a hulladékká vált anyagok újrahasznosítása révén valósul meg a projekt héten. Ezt megel?zte a szül?knek írt tájékoztató levél.
-Hogyan lesz a m?anyag kupakokból sérült gyerekek gyógykezelése vagy mozgásukat segít? segédeszköz?
-Hogyan lesz a teafilteres tasakokból karácsonyfa dísz?
-Hogyan lesz az elny?tt harisnyából, zokniból, kézzel kötött pulóverb?l, sálból, sapkából szövött tárgy?
Ezekre a kérdésekre kapnak választ a hét folyamán nemcsak tanulóink, hanem szüleik, hozzátartozóik is.
Iskolánkban tanulásban- és értelmileg akadályozott, valamint súlyosan, halmozottan sérült gyermekek tanulnak. Fontos, hogy kézzel fogható, szemléletes, játékos formában ismertessük meg velük a szelektív hulladékgy?jtést, valamint az anyagok feldolgozását.
A legtöbb gyerek halmozottan hátrányos, szegény családból származik, fontos a megfelel? motiváció ahhoz, hogy fejl?djön kollektív felel?sségtudatuk.
Mik ezek a motiváló tényez?k?
– A m?anyag kupakok gy?jtéséért (50 kupakonként) egy zöld pont jár, amelyért áprilisban, a Fenntarthatósági projekt héten az iskola három legtöbb kupakot gy?jt? tanulója jutalomban részesül. Ezután a kupakokat több csoporttal elvisszük azokra a gy?jt?helyekre, ahol tanulóink láthatják azoknak a gyereknek a fényképét, vagy találkozhatnak is velük, akiknek gy?jtöttek, valamint megtudhatják azt, hogy a kupakokért mit kapnak.
A hét során elkészítjük az “Öko fát” (bútorlapból, kupakokból), amelyre minden hónap végén felkerül a kupakot gy?jt? gyerekek neve, zöld pontjainak száma. Osztályonként elkészítjük a zöld pont gy?jt? plakátokat, a zöld pontokat.
-A teafilteres tasakokból az iskolai karácsonyfára csillagokat hajtogatunk, amib?l jut majd otthoni ajándékozásra is. Ezeket a hét folyamán nagyobb csoportokban nyírjuk, hajtogatjuk.
– A ruhanem?kb?l a Készségfejleszt? Iskolásaink ( középiskolásaink) szövött tárgyakat készítenek, amelyek ajándékozásra kerülnek, szegény családoknak felajánljuk, ballagó diákjaink kapják. Ezen a héten az iskola dolgozói, tanulói, a szül?k lehet?séget kapnak, hogy megnézhessék a 9-12. évfolyam értelmileg sérült tanulóit munka közben. Büszkék vagyunk arra, hogy kevés irányítással képesek fonalat gombolyítani (kézzel kötött holmik lebontásával), zoknit, harisnyát csíkokra vágni, a csíkokat összehurkolni, majd ezekb?l szövött tárgyakat készíteni.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Debrecen
Budai Ézsaiás u.
2.
4024

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejleszt? Iskola és Kollégium
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.barczi-debr.sulinet.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions