Újrahasznosítási ötletek versenye óvodáinkban

Info

WHAT will be done

Description:

Óvodánkban a környezeti nevelés központi helyet foglal el, így erre építjük heti tevékenység formákat is .Komplex módon játékos cselekedtetés során olyan képességeket és készségeket fejlesztünk , amelyek meghatározzák a gyermek környezetéhez f?z?d? pozitív viszonyát, környezettudatos életvitelüket és a környezet tisztaságára nevelését is . A környezetvédelmi munkaközösség segíti és szervezi a környezeti nevelés megvalósulását és az ehhez kapcsolódó programok koordinálásában és lebonyolításában is aktív szerepet vállal. Ilyen kezdeményezés a szül?kkel együttm?ködve az ?sz folyamán a papírgy?jtés megszervezése, amit telephelyenként valósítunk meg . Óvodásaink aktív részesei a ” gy?jt?munkának” , hiszen örömmel cipelik az otthonról hozott papírokat és a délel?tt folyamán – gyermek, szül?, óvodai dolgozók – együtt töltik meg a gy?jt?konténereket. Óvodánkban környezetbarát anyagokat használunk a mindennapi tevékenységeink során. Újrahasznosított papírt használunk a rajzoláshoz, színezéshez. A vizuális tevékenységeknél a m?anyag flakonokból különféle tárgyak készülnek ( Virágtartó, madáretet? stb.) A kupakokkal pedig festés során különböz? síkbeli formákat alkotnak.
A zenei nevelésüket is változatosabbá, érdekesebbé teheti egy- egy m?anyag flakonba, vagy kólás dobozba rejtett termény(bab , kukorica stb.), amely zenei képességeiket, ritmusérzéküket fejlesztheti.
Immáron 2.éve hirdetjük meg az Újrahasznosítási Ötletek Versenyét a szül?k körében,melyben szép számmal készülnek alkotások , amit díjazunk is.Célunk nemcsak a produktum elkészítése, az ötletek sokasága volt,hanem tapasztalatokat is szerezhettek a környezetbarát anyagok felhasználása során.A szül? gyermekével együtt töltötte az id?t, a család szerepét er?sítve,közösen készítették el a munkákat. Ez a kezdeményezés szeretnénk ha “Hagyomány” lenne óvodánkban.
Ezt a versenyt minden év novemberében hirdetjük meg, mely idén a Hulladékcsökkentési Hét egyik kiemelt programja lesz óvodáinkban .

Célunk a programmal :
-Minél több családot be tudjunk vonni ebbe a kezdeményezésbe, ezzel is el?segítve a szül? -gyermek érzelmi kapcsolat er?sítését. A szül?k és a gyerekek együtt barkácsoljanak és nem a média csatornákon töltsék szabadidejüket. Ötleteket gy?jtsenek, tapasztalatokat szerezzenek egymástól, ezzel is segítve a társas viszonyok alakulását.
– Felhívni figyelmüket a szelektív hulladékgy?jtés fontosságára, odafigyelve a mindennapokban keletkez? háztartási hulladékok csökkentésére.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Enying
Vas G.u.
1.
8130

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Enyingi Szirombontogató Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions