KAJ MEČETE V SVOJ KOŠ?

Info

WHAT will be done

Description:

Dijaki Gimnazije Vič so se v letošnjem šolskem letu lotili dveh zelo zahtevnih okoljskih projektov, s katerima želijo soustvarjati rešitve na področju odgovornega ravnanja z odpadki. V sodelovanju z našim podjetjem, družbo za ravnanje z odpadno embalažo, Interseroh bodo izdelali mobilno aplikacijo za večjo ozaveščenost prebivalstva glede pravilnega ločevanja odpadne embalaže in ostalih gospodinjskih odpadkov.
Prvi korak pri projektu je popis gospodinjskih odpadkov, ki nastajajo v slovenskih domovih, zato bomo v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpakov prosili Slovenke in Slovence, da nam sporočijo, kateri gospodinski odpadki nastajajo pri njih doma. Organizirali bomo vseslovensko zbiranje predlogov. Kampanija bo potekala na družabnih omrežjih Interseroha in Gimnazije Vič, rezultati pa bodo pomembno prispevali k nadaljnjemu razvoju aplikacij. Preko priprave seznama gospodinskih odpadkov želimo tudi ozaveščati prebivalstvo o pomembnosti pravilnega ločevanja in varovanja okolja. Dijaki Gimnazije Vič so se projekta lotili zato, ker po njihovih besedah ničejo biti zgolj pasivni opazovalci dogajanja na področju okolja, temveč želijo prispevati tudi svoj delež.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana Črnuče
Brnčičeva ulica
45
1231

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

INTERSEROH d.o.o.
# Business/Industry

How can you get in contact:

www.interseroh.si
Facebook, spletna stran Interseroh Slovenija

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019, 23/11/2019, 24/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions