Kampanija „Tausoti, rūšiuoti, perdirbti!”; Campaign „Retain, sort, recycle!“

Info

WHAT will be done

Description:

Kampanija „Tausoti, rūšiuoti, perdirbti!”

Šių metų VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (PTO) inicijuotos Lietuvos visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų apklausos duomenys rodo, kad labiausiai visuomenei trūksta informacijos apie tai, kas vyksta su išrūšiuotomis atliekomis (37 proc.) bei apie atliekų rūšiavimo ir perdirbimo naudą (34 proc.). Todėl kampanija „Tausoti, rūšiuoti, perdirbti!” siekiama originaliais būdais parodyti atsakingo vartojimo, rūšiavimo bei perdirbimo naudą.
Kampanijos metu planuojamos šios veiklos:
– Specialiai kampanijai sukurtos meninės instaliacijos eksponavimas 3 skirtingų Lietuvos miestų (Vilnius (2016 m. lapkričio 25-27 d.), Kaunas (2016 m. lapkričio 21-22 d.), Šiauliai (2016 m. lapkričio 23-24 d.) viešose erdvėse (aikštėse, skveruose). Meninėje instaliacijoje (skulptūroje) atsispindės teisingo pakuočių atliekų rūšiavimo, perdirbimo procesai, bus informacinis stendas, kuriame bus pateikta daug naudingos informacijos apie pakuočių atliekų žalą gamtai bei supažindinta su tausojimo, rūšiavimo ir perdirbimo svarba. Šalia pastatytos skulptūros galima bus fotografuotis, vyks daugkartinių pirkinių maišelių dalinimo bei švietimo akcijos.
– Socialiniame tinkle „Facebook“ vyks informacinė kampanija ir žaidimai, kurių metu galima bus laimėti meninėje instaliacijoje pavaizduotus daiktus: skėtį iš perdirbtų PET butelių; perdirbtą padėklą iš stiklinio butelio; kanceliarinių prekių rinkinį iš perdirbto popieriaus. Papildomai vyks šviečiamosios informacijos sklaida radijo stotyje, internetiniuose naujienų portaluose.
– Papildomai VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ kartu su VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru organizuoja du seminarus pakuočių ir pakuočių atliekų tematika, skirtus Šiaulių apskrities pedagogams. Vienas seminaras vyks Joniškio mieste (2016.11.23), į jį kviečiami Joniškio, Akmenės ir Kelmės rajonų ugdymo įstaigų atstovai, antrasis seminaras vyks Šiaulių mieste (2016.11.22), jame dalyvaus Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio ugdymo įstaigų atstovai. Seminaruose gali dalyvauti po du vyresnių klasių pedagogus iš visų kiekvienos minėtos savivaldybės mokyklų. Kiekvienas seminaro dalyvis gaus riboto tiražo metodinę priemonę „Pakuotės ir pakuočių atliekos. Nuo teorijos iki praktikos“, kurią sudaro leidinys ir kompaktinė plokštelė bei dalyvio pažymėjimą. Norintys dalyvauti privalo iš anksto registruotis.
Visos organizuojamos veiklos yra nemokamos.

Campaign „Retain, sort, recycle!“

A survey of Lithuanian residents carried out by market and public opinion research company „Spinter research“ at a request of Public Institution „Pakuočių tvarkymo organizacija“ has revealed that our society would like to receive more information about what happens to sorted garbage (37 percent) and what are benefits of sorting and recycling (34 percent). That is why the main objective of campaign „Retain, sort, recycle“ is to show all the benefits of responsible use of natural resources, waste sorting and recycling in a creative way.
The following activities are associated with campaign implementation:
– outdoor art installations, which were created especially for this campaign, will be on view in three different Lithuanian cities such as Vilnius (from 25th to 27th of November, 2016), Kaunas (from 21st to 22nd of November, 2016), Šiauliai (from 23rd to 24th of November, 2016) and also in some public public spaces (yards, squares). Outdoor art installation will reflect the proper way of packaging waste sorting and recycling processes. An information board will be erected alongside the art installation to provide a lot of useful facts and information about the harmful impact of packaging waste on the environment and the importance of retainability, sorting and recycling. In addition, passersby will get a reusable shopping bags, will be able to take part in educational activities and take photos with the art installation.
– Educational campaign and contest will be running on „Facebook“. The winners of the „Facebook“ contest will be awarded with umbrella from recycled PET bottles, tray from recycled glass bottle and with set of recycled stationery items. In addition, the onlines news websites and radio will be used to disseminate the information.
– In addition, Public Institution „Pakuočių tvarkymo organizacija“ together with Public Institution Šiauliai Region Waste Management Centre for Šiauliai district high school’s teachers are organizinging two seminars focusing on packaging and packaging waste management topic. One of the seminars will be held in Joniškis city on 23rd of November, 2016. To register and take part in this seminar are invited representatives from Joniškis, Akmenė and Kelmė distric educational instutitutions. Another seminar will be held in Šiauliai city on 22nd of November, 2016. To take part in this day seminar are invited all the representatives from Šiauliai city, Šiauliai district and Radviliškis educational institutions. From each listed municipal high school can register and take part in seminar no more than two teacher’s. Every single seminar participant will receive a limited edition methodological publication „Packaging and packaging waste. From theory to practice“ with CD and certificate of participation. Those wishing to attend the seminar must register in advance.
All the activities are free of charge.

Location

WHERE it will take place

Country:

Lithuania

Address:

Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Joniškis
Konstitucijos pr.
26
08105

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija”
# Business/Industry

How can you get in contact:

www.pto.lt
Atstovė švietimo bei informavimo klausimais

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2016, 22/11/2016, 23/11/2016, 24/11/2016, 25/11/2016, 26/11/2016, 27/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions