Kevesebb hulladékkal a tisztább Földért!

Info

WHAT will be done

Description:

Az iskola tanulóinak meghirdetett kampányban az életkori sajátosságokat figyelembe véve, külön-külön hirdetünk meg akciót az alsó és a fels? tagozatosok számára:
Az alsó tagozatosok jelentkezhetnek “hulladékügynöknek”, akik otthon figyelik, hogy a szüleik mit dobnak ki a szemétbe. Ezután feljegyzik egy általuk készített hulladékügynöki ?rlapra, a hét letelte után leadják az osztályf?nöknek. Osztály szinten megbeszélik mivel lehetett volna csökkenteni a hulladékot, melyik esetben lehetett volna új életet adni a kidobott tárgyaknak, és hogyan. Akciótervet készítenek arra, hogy ezt a csökkenést, az új életre keltést a jöv?ben hogyan lehet elérni.
A pénteki napon cserebere börzét tartanak, ahol a már megunt játékaikat, tárgyaikat cserélhetik el.

A fels? tagozatosok az akcióhét el?tt meglátogatják a szelektálok.hu honlapot, ahol tájékozódnak a hulladékcsökkentési hét programjairól, és az ott található vállalásokról. Átgondolás után név szerinti vállalásokat tesznek, legalább egyet-egyet. Vagy a kínálatból választanak vagy a témába ill? egyéni ötleteiket valósítják meg a héten. Itt is a hangsúly a tárgyak új életre keltésén van, ám más jelleg? vállalásokat is lehet tenni. Az akcióhét letelte után tapasztalataikat összegezik esszé, tabló, rajz, fénykép, video, stb. szabadon választható, minél kreatívabb formában. Ebben számolnak be arról, miket vállaltak, és hogyan sikerült teljesíteni. Mik voltak a sikerek és milyen buktatókkal találkoztak közben? A beszámolókat egyéni vagy kiscsoportos pályamunkákban adják le az iskolai felel?snek.
Az osztályok közötti verseny értékelési szempontjai:
Az osztály tanulóinak hány százaléka tett vállalást?
Mennyi a teljesített vállalások 1 f?re jutó aránya az osztályban?
A beszámolók tartalmi értéke, külalakja, kreatív jellege.

Az alsó tagozatos hulladékügynökök munkáiból, és a fels? tagozatos pályamunkák legjobbjaiból kiállítást szervezünk, amit az iskola összes tanulója, valamint az iskolában megforduló feln?ttek is megtekinthetnek.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Kecskemét
Mészöly Gyula tér .
1-3
6000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Neumann János Egyetem Pet?fi Sándor Gyakorló Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://gyakorlo.uni-pae.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2017, 19/11/2017, 20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017, 25/11/2017, 26/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions