KIMBI óvodások és a pet-palack kalandjai

Info

WHAT will be done

Description:

a „KIMBI ÓVODÁSOK ÉS A PET-PALACK KALANDJAI”
ÓVODAI PROJEKT
Óvodánk Budapesten a XII. kerületben található. A budai hegyvidék egyik legszebb óvodája. Intézményünk sok éve elkötelezett a környezetvédelem mellett. Zöld Óvodaként és Madárbarát Óvodaként kiemelt szerepet kap a természet védelmére, megóvására nevelés a mindennapi tevékenységek során. Az idei nevelési évben kerületi szinten is kiemelt feladat a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás alakítása. A Hegyvidéki Zöld Program keretén belül számos olyan programot, tevékenységet szervezünk a gyerekeknek, melyek által gazdagodnak ismereteik, élményszer? cselekedtetéssel, tapasztalatszerzéssel alapozzuk meg a környezettudatos magatartást. Mint tudjuk, minél korábban kezdjük el a gyerekeket a környezetvédelemre nevelni, annál tudatosabb feln?tt válik bel?lük…
Óvodánk ebben a nevelési évben a hulladékok újrahasznosítását t?zte ki f? céljául. A különböz? anyagok más-más irányú felhasználhatósága a mindennapi tevékenységek során, illetve a Kézm?ves és a „Fürkész” – Természetbúvár Környezetvédelmi szakkörünk foglalkozásainak is f? témája.
Ezért is döntöttünk úgy, hogy az idei évben mi is szeretnénk csatlakozni a hulladékcsökkentési hét programjához a saját óvodai projektünkkel, mellyel a pet palackok sokoldalú felhasználhatóságát szeretnénk bemutatni. Projektünk már megkezdett, mivel a pet-palackok széleskör? felhasználhatósága az els? témakör a hulladékok újrahasznosítása terén. A jelenlegi projekt befejezését a hulladékcsökkentési hét idejére tervezzük. A kiemelt héten minden csoport vizuális és küls? világ tevékeny megismerése foglalkozásainak keretén belül a el?zetes gy?jt? munka során felhalmozott palackokból a pedagógusok irányításával dísztárgyakat, játékokat és egyéb eszközöket készítenek a gyermekek. A KIMBI Közösségi Klub novemberi összejövetelén is a pet palack felhasználhatósága lesz a kiemelt téma. A klub havi rendszerességgel m?ködik a szül?k, közvetlen partnerek és az intézmény munkatársai részvételével. Figyelem felhívó plakátot készítettünk már a szül?knek mind a pet-palackok felhasználását illet?en, mind egyéb újrahasznosítható anyagokat illet?en. A projekt nyílt napja alkalmával a szelektív hulladékgy?jtésr?l tartandó foglalkozás megtekintése mellett aktív közrem?ködésükre is számítunk a szül?k részér?l, hisz gyermekeikkel közös barkácsolás során pet palackból készíthetnek a tervezett záróünnepség kiállítására fantázia alkotásokat. Az elkészült munkák az óvodai kiállítás zárásával tovább kerülnek az Önkormányzat “Folyosó Galéria” kiállító helyére, ahol bárki megtekintheti a kerületi gyermekek alkotásait.

Projektünk célja:
Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek megtanulják a „nem minden hulladék kidobandó” – elvet. Ezáltal fejlesztjük környezet iránti szeretetüket, a környezetvédelem fontosságát, a hulladékok újrahasznosításának lehet?ségét, kreativitásukat, alkotókedvüket és nem utolsó sorban a szül?k környezettudatos gondolkodását is a közös tevékenységek, élmények által.A tevékenységek kapcsán a szül?k környezettudatos gondolkodásának formálására is hatással kívánunk lenni.
Reméljük, hogy projektünkkel más intézmények érdekl?dését is felkeltjük, és ötleteinkkel gazdagítani tudják saját óvodájuk, iskolájuk mindennapi tevékenységeit!
Hulladékhasznosító projektünk összefoglalva:
Szeptember: – szül?k tájékoztatása, plakátkészítés, anyagok gy?jtése
Október: – Kézm?ves, Fürkész-Természetbúvár Környezetvédelmi Szakkörök és a csoportokon belüli tevékenységek, ötletek folyamatos készítése
November:
1. hét: – csoportokban készített pet-palack alkotások
2. hét: – tehetséggondozó szakkörök foglalkozásain készül? alkotások, fejleszt? és egyéb játékeszközök
3. hét: – szül?kkel közös kézm?ves program, saját ötletek elkészítése pet-palackokból a csoportok nyílt napjain, elméleti-játékos környezetvédelmi foglalkozások megvalósítása
4. hét: elkészült alkotásokból intézményi kiállítás megnyitása ünnepélyes keretek között, melyre az Önkormányzat képvisel?jét, a családokat és a helyi médiát is meghívjuk.
Projekt értékelése, visszacsatolás, eredmények rögzítése.

Ötlettár a foglalkozásokhoz:
– növényültetés pet-palackba, palackok felfüggesztése,
– pet-hajó, pet-repül?
– “találj bele a tölcsérbe” – ügyességi játék
– palack figurák, állatkák (hóember, pingvin, béka, stb.)
– pet-palack hópehely
– csepegtet? viráglocsoló pet-palackból.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Budapest
Tállya u.
22
1121

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

KIMBI Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.kimbiovi.hu
Óvodavezet?

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions